AKTIVNÍ TELEMARKETING

START1000

sjednávání schůzek obchodním zástupcům, manažerům a jednatelům

s kompetentní osobou přímo do vašeho kalendáře, e-mailu, CRM a API

Co je B2B telemarketing START1000?

Naše asistentky se specializují na komunikaci B2B produktů v segmentech IT, výroby, služeb, průmyslu, logistiky a skladování a mnoha dalších. Náš komunikační systém a telemarketing START1000 se výrazně liší obsahem, portfoliem služeb, funkcemi, kvalitou, controllingem a především výsledkem služeb, od ostatních dodavatelů tzv. B2B leadů a sjednávání schůzek v rámci aktivního outbound B2B telemarketingu. Máme to, co nemají ostatní, vlastní databázi firem GDO - Green DATA on-line s funkcemi přesného výběru célových skupin, 94% dovolatelnost telefonních čísel, nejmodernější IT systémy v segmentu evropských call center, vlastní VIP operátory telemarketingu, vlastní aplikaci maileru a 100% doručitelnost emailů, systém na správu emailové komunikace se zákazníkem, vlastní on-line controlling otevřený klientovi od prvního hovoru, vlastní školení a akademii obchodní komunikace, vlastní tým namažerů a ještě mnohem více. Naše call centrum sjednává relevantní osobní obchodní schůzky on-line, týdně kontrolované a týdně odsouhlasené objednatelem. Jedná o nadstandardní služby a funkce, které je potřebné vyzkoušet a poznat. V našem call centru propojujeme nejmodernější technologie VOIP volání, aktivní a pasivní telemarketing, osobní emailing, on-line controlling, a školení obchodních zástupců dohromady a dodáváme službu kompletní obchodní komunikace na míru.

Aktivní telemarketing (outbound)

  • Aktivní sjednávání a plánování osobních obchodních schůzek pro obchodní zástupce, manažery a ředitele firem.

  • Předávání živých leadů

  • Aktivní průzkumy trhu.

  • Aktivní pozvání na výstavy, školení, kurzy, workshopy, akce, do velkoobchodních showroomů, apod.

  • Aktivní prodejní volání stávajícím zákazníkům – cross-selling.

  • Znovuzískání ztracených zákazníků.

  • Retence zákazníka a podávání informací.

  • Informování zákazníků o novinkách.

  • Aktivní prodejní volání potenciálním zákazníkům – pre-sales.

  • Sběr, aktualizace a oprava kontaktů a informací.

B2B RESPONS TELEMARKETINGU TRYCHTYR.png

Cena telemarketingu

Nás neplatíte za to, že děláme, že děláme! Nás platíte za výsledky.  Víme, že náklady našeho call centra Vás nezajímají. Požádejte nás o cenovou nabídku a porovnejte jí s vašimi náklady na získání nového zákazníka a obraty, které vám přineseme. Přímo "na Váš stůl" = do Vašeho e-mailu, kalendáře, SMS, CRM nebo API vám budeme předávat kompletně telefonicky vykomunikované zákazníky statusem hovoru Osobní schůzka, Předáno manažerovi, Objednávka, Vyplněný dotazník, Vyplněná poptávka apod.

Proč osobní a on-line schůzky?

Odpověď najdete v 1. díle našeho kurzu video školení. Všude slyšíme pojmy sociální sítě, internetová reklama, digitální marketing, komunikační mix, segmentace trhu a zákazníků, akvizice, marketingová komunikace, marketingový mix, marketingový plán a spoustu nabídek různých lekcí, školení a služeb. Když pomineme fakt, že PPC, internetová reklama, sociální sítě, apod. generují cca 70% fejků, nerelevantních prokliků, poptávek, zvědavců apod., je potřebné si uvědomit, že zejména sociální sítě vám přináší pouze studené kontakty, které tak jako tak stejně musíte posunout na vyšší úroveň obchodní komunikace a tou je telefonát s cílem osobní schůzky.  My začínáme od úrovně telefonátu! Kontaktujeme kompetentní cílové osoby ve firmách, děláme akviziční hovory, začínáme budovat důvěru se zákazníkem a sjednáváme obchodní osobní schůzky pro obchodní zástupce, obchodní manažery, jednatele, majitele apod. My totiž víme, že pouze osobní schůzkou můžete získat důvěru zákazníka a prodat B2B produkt nebo službu. Aby byl váš B2B prodej efektivní, připomeneme vám, co všechno se musí řešit.

Mnoho firem a call center se již snažilo a snaží řešit navolávání osobních schůzek v B2B segmentu pro své obchodní zástupce a mnoho jich pohořelo v samotné realizaci. Proč tomu tak je?

Co potřebujeme ke jednávání schůzek?

Navolávání schůzek operátorem je komplexní a náročný obor telemarketingu, který sám o sobě obsahuje mnoho operací a částí. Vynecháním nebo oslabením jedné části se celý proces naruší a skolabuje. Co je navolávání osobních schůzek, co je aktivní B2B telemarketing (outbound) a co k tomu potřebujete?

B2B produkt a služba

V první řadě k tomu potřebujete komunikačně a prodejně připravený produkt nebo službu, připravenou pro telefonní, potažmo osobní komunikaci. To většina firem silně podceňuje. Říkáme tomu zproduktování produktu nebo služby, které musí být provedeno i pro výrobu prodejní www stránky, na které bude v telefonické komunikaci klient odkazován. Jedná se o umění verbálně, stručně a výstižně předat informaci a motivaci klientovi.

Kalkulace B2B produktu a služby

Pokud to máte produkt, přichází na řadu často i znovu kalkulace, protože firmy kupodivu často nepočítali odpovídající nebo dokonce žádné náklady na obchod, prodej a marketing obecně.

Databáze firem s telefony

Jednou z hlavních částí, která B2B telemarketing silně ovlivňuje je databáze firem. Přesný výběr cílových skupin, dovolatelnost telefonních čísel, rychlost zpracování a implementace do call aplikace apod. je nedílnou součástí a podmínkou úspěšné telemarketingové kampaně.

Call skript

Následuje výroba call skriptu, který má za úkol přepojit se na správnou kompetentní osobu, představit firmu, představit produkt nebo službu, motivolat zákazníka přidanou nadhodnotou a zároveň identifikovat a ověřit kupní sílu, stav a zájem potencionálního zákazníka o váš produkt nebo službu. Call skript nemůže vyrobit nikdo bez detailního prostudování produktu nebo služby a jen jako jednu verzi pro použití. Stalo se nám, že jeden z nejznámějších poradců, kouč a lektor na sociálních sítích, který i napsat knihu o telemarketingu, nám vyrobil call skripty, přičemž mu stačilo předat informace o produktu velmi stručně telefonicky a písemně e-mailem. Za dvě varianty call skriptu jsme zaplatili 20.000,-Kč a výsledkem byl zcela obyčejný nefunkční text.

Základem naší služby START1000 je osobní převzetí a školení produktu nebo služby a důkladné prostudování z pohledu prodejnosti a komunikace. Vždy musíme tzv. zproduktovat produkt nebo službu tak, aby byla pro konečného zákazníka vypovídající, zajímavá a přínostná a aby měl zákazník důvod se chtít sejít. Vyrobit výchozí call skript telemarketingu pro volání ale není to jediné. Call skript se běžně dolaďuje, předělává a upravuje v průběhu prvních hovorů a není výjimkou, že máme 7 a více variant, než je komunikace skutečně funkční. To bez průběžného náposlechu hovorů a časově náročné práce nejde. K tomu nám i našemu zákazníkovi pomáhá naše aplikace Green STATISTICS on-line.

Kalendář ke sjednání osobních schůzek

Ani kalendář osobních schůzek, kam se zapisují termíny obchodním zástupcům, není jednoduchá věc. Sjednávání osobních schůzek u klienta a samotný kalendář schůzek musí řešit časové zařazení schůzek za sebou, pokud možno bez prostojů, krátkou dojezdovost mezi schůzkami, on-line přístup do kalendáře obchodního zástupce, řízení většího počtu obchodních zástupců na mikro regiony, apod. V tom máme velké zkušenosti a vlastní, pro klienta jednoduchý a funkční systém.

On-line kontrola operátorů a kampaně klientem

​Sjednávání osobních schůzek se neobejde bez velmi sofistikovaného kontrolního systému. V momentě, kdy sami firmy a začínající call centra začnou realizovat telemarketing postupně poznají, co všechno k telemarketingu potřebují. Ani nejmodernější VOIP ústředny nedokáží generovat výstupy, analýzy a statistiky tak, jak skutečně potřebujete a srozumitelnou formou. Protože jsme propojeni s IT společností, vyvinuly jsme aplikaci "Green STATISTICS on-line", která je přes API napojena na veškeré databáze call aplikace a zobrazuje požadované výsledky v reaálném čase.  Náš klient tedy má přístup do controllingu celé kampaně již od prvního hovoru operátorů, srozumitelnou cestou vidí celou databázi volání, všechny výsledky kampaně a může s námi okamžitě spolupracovat v ladění komunikace a call skriptu.

Controlling kampaně

A pak je tady controlling B2B temarketingu, který musí objednateli od prvního hovoru zobrazovat detailní výsledky kampaně na úrovni statusů hovorů, procentuální úspěšnost B2B kampaně, počtu předaných obchodních leadů i dle jejich typu, vyfltrovat podle operátorů a jejich času volání, umožňovat poslech hovorů, export volané databáze a ještě mnohem více. Objednatel musí mít od prvního hovoru kontrolu nad průběhem kampaně.

Operátoři call centra a telemarketingu

​Operátoři call centra je téma samo o sobě. Řešit nábor, odměny, pracovní dobu, migraci, výpadky, kvalitu komunikace, školení, technické zázemí, stabilitu na kampani apod. je někdy na lidské síly a je potřebné v tom mít systém, který skutečně funguje.

Zázemí

O lidech, kteří výše uvedené části telemarketingu řeší a spravují asi nemusíme mluvit. Je dalších desítky drobnějších, ale neméně důležitých částí, bez kterých B2B call centrum nemůžete efektivně provozovat a mnoho firem už to ví. Proto jsme vyvinuli kompletní službu start1000 jako outsourcing call centra se specializací na B2B telemarketing, který náklady a koncové ceny za telemarketing snižuje na minimum.