AKTIVNÍ TELEMARKETING
START1000

Sjednáváme osobní a on-line schůzky obchodním zástupcům, manažerům a jednatelům s kompetentní osobou přímo do vašeho kalendáře, e-mailu, CRM a API

Proč osobní a on-line schůzky?

Odpověď najdete v 1. díle našeho kurzu video školení. Všude slyšíme pojmy sociální sítě, internetová reklama, digitální marketing, komunikační mix, segmentace trhu a zákazníků, akvizice, marketingová komunikace, marketingový mix, marketingový plán a spoustu nabídek různých lekcí, školení a služeb. Když pomineme fakt, že PPC, internetová reklama, sociální sítě, apod. generují cca 70% fejků, nerelevantních prokliků, poptávek, zvědavců apod., je potřebné si uvědomit, že zejména sociální sítě vám přináší pouze studené kontakty, které tak jako tak stejně musíte posunout na vyšší úroveň obchodní komunikace a tou je telefonát s cílem osobní schůzky.  My začínáme od úrovně telefonátu! Kontaktujeme kompetentní cílové osoby ve firmách, děláme akviziční hovory, začínáme budovat důvěru se zákazníkem a sjednáváme obchodní osobní schůzky pro obchodní zástupce, obchodní manažery, jednatele, majitele apod. My totiž víme, že pouze osobní schůzkou můžete získat důvěru zákazníka a prodat B2B produkt nebo službu. Aby byl váš B2B prodej efektivní, připomeneme vám, co všechno se musí řešit.

Mnoho firem a call center se již snažilo a snaží řešit navolávání osobních schůzek v B2B segmentu pro své obchodní zástupce a mnoho jich pohořelo v samotné realizaci. Proč tomu tak je?

Co je B2B telemarketing START1000?

Naše asistentky se specializují na komunikaci B2B produktů v segmentech IT, výroby, služeb, průmyslu, logistiky a skladování a mnoha dalších. Náš komunikační systém a telemarketing START1000 se výrazně liší obsahem, portfoliem služeb, funkcemi, kvalitou, controllingem a především výsledkem služeb, od ostatních dodavatelů tzv. B2B leadů a sjednávání schůzek v rámci aktivního outbound B2B telemarketingu. Máme to, co nemají ostatní, vlastní databázi firem GDO - Green DATA on-line s funkcemi přesného výběru cílových skupin, 94% dovolatelnost telefonních čísel, nejmodernější IT systémy v segmentu evropských call center, vlastní VIP operátory telemarketingu, vlastní aplikaci maileru se 100% doručitelností emailů, systém na správu a kontrolu emailové komunikace se zákazníkem, vlastní on-line controlling otevřený klientovi od prvního hovoru, vlastní školení a akademii obchodní komunikace, vlastní tým namažerů a ještě mnohem více. Naše call centrum sjednává relevantní osobní obchodní schůzky on-line, týdně kontrolované a týdně odsouhlasené objednatelem. Jedná o nadstandardní služby a funkce, které je potřebné vyzkoušet a poznat. V našem call centru propojujeme nejmodernější technologie VOIP volání, aktivní a pasivní telemarketing, osobní emailing, on-line controlling, a školení obchodních zástupců dohromady a dodáváme službu kompletní obchodní komunikace na míru.

Cena telemarketingu

Nás neplatíte za to, že děláme, že děláme! Nás platíte za výsledky.  Víme, že náklady našeho call centra Vás nezajímají. Požádejte nás o cenovou nabídku a porovnejte jí s vašimi náklady na získání nového zákazníka a obraty, které vám přineseme. Přímo "na Váš stůl" = do Vašeho e-mailu, kalendáře, SMS, CRM nebo API vám budeme předávat kompletně telefonicky vykomunikované zákazníky statusem hovoru Osobní schůzka, Předáno manažerovi, Objednávka, Vyplněný dotazník, Vyplněná poptávka apod.

B2B RESPONS TELEMARKETINGU TRYCHTYR.png

Aktivní telemarketing (outbound)

  • Aktivní sjednávání a plánování osobních obchodních schůzek pro obchodní zástupce, manažery a ředitele firem.

  • Předávání živých leadů

  • Aktivní průzkumy trhu.

  • Aktivní pozvání na výstavy, školení, kurzy, workshopy, akce, do velkoobchodních showroomů, apod.

  • Aktivní prodejní volání stávajícím zákazníkům – cross-selling.

  • Znovuzískání ztracených zákazníků.

  • Retence zákazníka a podávání informací.

  • Informování zákazníků o novinkách.

  • Aktivní prodejní volání potenciálním zákazníkům – pre-sales.

  • Sběr, aktualizace a oprava kontaktů a informací.

Co potřebujeme ke jednávání schůzek?

Navolávání schůzek operátorem je komplexní a náročný obor telemarketingu, který sám o sobě obsahuje mnoho operací a částí. Vynecháním nebo oslabením jedné části se celý proces naruší a skolabuje. Co je navolávání osobních schůzek, co je aktivní B2B telemarketing (outbound) a co k tomu potřebujete?

B2B produkt a služba

V první řadě k tomu potřebujete komunikačně a prodejně připravený produkt nebo službu, připravenou pro telefonní, potažmo osobní komunikaci. To většina firem silně podceňuje. Říkáme tomu zproduktování produktu nebo služby, které musí být provedeno i pro výrobu prodejní www stránky, na které bude v telefonické komunikaci klient odkazován. Jedná se o umění verbálně, stručně a výstižně předat informaci a motivaci klientovi.

Kalkulace B2B produktu a služby

Pokud to máte produkt, přichází na řadu často i znovu kalkulace, protože firmy kupodivu často nepočítali odpovídající nebo dokonce žádné náklady na obchod, prodej a marketing obecně.

Databáze firem s telefony

Jednou z hlavních částí, která B2B telemarketing silně ovlivňuje je databáze firem. Přesný výběr cílových skupin, dovolatelnost telefonních čísel, rychlost zpracování a implementace do call aplikace apod. je nedílnou součástí a podmínkou úspěšné telemarketingové kampaně.

Call skript

Následuje výroba call skriptu, který má za úkol přepojit se na správnou kompetentní osobu, představit firmu, představit produkt nebo službu, motivolat zákazníka přidanou nadhodnotou a zároveň identifikovat a ověřit kupní sílu, stav a zájem potencionálního zákazníka o váš produkt nebo službu. Call skript nemůže vyrobit nikdo bez detailního prostudování produktu nebo služby a jen jako jednu verzi pro použití. Stalo se nám, že jeden z nejznámějších poradců, kouč a lektor na sociálních sítích, který i napsat knihu o telemarketingu, nám vyrobil call skripty, přičemž mu stačilo předat informace o produktu velmi stručně telefonicky a písemně e-mailem. Za dvě varianty call skriptu jsme zaplatili 20.000,-Kč a výsledkem byl zcela obyčejný nefunkční text.

Základem naší služby START1000 je osobní převzetí a školení produktu nebo služby a důkladné prostudování z pohledu prodejnosti a komunikace. Vždy musíme tzv. zproduktovat produkt nebo službu tak, aby byla pro konečného zákazníka vypovídající, zajímavá a přínostná a aby měl zákazník důvod se chtít sejít. Vyrobit výchozí call skript telemarketingu pro volání ale není to jediné. Call skript se běžně dolaďuje, předělává a upravuje v průběhu prvních hovorů a není výjimkou, že máme 7 a více variant, než je komunikace skutečně funkční. To bez průběžného náposlechu hovorů a časově náročné práce nejde. K tomu nám i našemu zákazníkovi pomáhá naše aplikace Green STATISTICS on-line.

Kalendář ke sjednání osobních schůzek

Ani kalendář osobních schůzek, kam se zapisují termíny obchodním zástupcům, není jednoduchá věc. Sjednávání osobních schůzek u klienta a samotný kalendář schůzek musí řešit časové zařazení schůzek za sebou, pokud možno bez prostojů, krátkou dojezdovost mezi schůzkami, on-line přístup do kalendáře obchodního zástupce, řízení většího počtu obchodních zástupců na mikro regiony, apod. V tom máme velké zkušenosti a vlastní, pro klienta jednoduchý a funkční systém.

On-line kontrola operátorů a kampaně klientem

​Sjednávání osobních schůzek se neobejde bez velmi sofistikovaného kontrolního systému. V momentě, kdy sami firmy a začínající call centra začnou realizovat telemarketing postupně poznají, co všechno k telemarketingu potřebují. Ani nejmodernější VOIP ústředny nedokáží generovat výstupy, analýzy a statistiky tak, jak skutečně potřebujete a srozumitelnou formou. Protože jsme propojeni s IT společností, vyvinuly jsme aplikaci "Green STATISTICS on-line", která je přes API napojena na veškeré databáze call aplikace a zobrazuje požadované výsledky v reaálném čase.  Náš klient tedy má přístup do controllingu celé kampaně již od prvního hovoru operátorů, srozumitelnou cestou vidí celou databázi volání, všechny výsledky kampaně a může s námi okamžitě spolupracovat v ladění komunikace a call skriptu.

Controlling kampaně

A pak je tady controlling B2B temarketingu, který musí objednateli od prvního hovoru zobrazovat detailní výsledky kampaně na úrovni statusů hovorů, procentuální úspěšnost B2B kampaně, počtu předaných obchodních leadů i dle jejich typu, vyfltrovat podle operátorů a jejich času volání, umožňovat poslech hovorů, export volané databáze a ještě mnohem více. Objednatel musí mít od prvního hovoru kontrolu nad průběhem kampaně.

Operátoři call centra a telemarketingu

​Operátoři call centra je téma samo o sobě. Řešit nábor, odměny, pracovní dobu, migraci, výpadky, kvalitu komunikace, školení, technické zázemí, stabilitu na kampani apod. je někdy na lidské síly a je potřebné v tom mít systém, který skutečně funguje.

Zázemí

O lidech, kteří výše uvedené části telemarketingu řeší a spravují asi nemusíme mluvit. Je dalších desítky drobnějších, ale neméně důležitých částí, bez kterých B2B call centrum nemůžete efektivně provozovat a mnoho firem už to ví. Proto jsme vyvinuli kompletní službu start1000 jako outsourcing call centra se specializací na B2B telemarketing, který náklady a koncové ceny za telemarketing snižuje na minimum.