top of page

START1000
NEJEFEKTIVNĚJŠÍ DIRECT LEAD GENERETION Z POHLEDU GARANCE, NÁKLADŮ A KVALITY

Nejsme CALLCENTRUM!
Jsme B2B direct marketingová, komunikační a obchodní agentura s autorskými IT systémy, nástroji a unikátním know-how Zlatý grál B2B marketingu, prodeje, managementu a řízení.
N
eničíme kontakty, jméno vaší firmy a nevytváříme 
KVANTITU.
My děláme
 
KVALITUA v tom je TEN ROZDÍL!

přes 95%

NAŠICH KLIENTŮ U NÁS OPAKUJE KAMPANĚ

WWW BANNER pro refernece.jpg
„Leady jsou fajn, ale kvalifikované obchodní leady jsou lepší. Český marketing v čele s panem Vackem, je špičkou právě v oboru tvorby kvalifikovaných leadů a partnerem, se kterým chcete spolupracovat. Výsledky společné kampaně sjednávání schůzek sledujeme v přímém přenosu. Kampaň je skutečně „společná“. Není to pouze o tom, že Vás propojí s potenciálními klienty. Český marketing Vám pomůže posunout prodej produktu na další úroveň. A díky tomu prorazit v cílovém segmentu. Pan Vacek má perfektní vnímaní trendů na trhu a upozorňuje Vás na nové příležitosti pro Váš produkt.“

REFERENCE

SJEDNÁVÁME SCHŮZKY
S VYSOKOU OBCHODNÍ HODNOTOU

00:00 / 00:59

audio text

Všimli jste si, že o naší obchodní komunikaci se pozitivně zmiňují prakticky všechny naše reference? Jde o naše komunikační know-how a o komunikaci našich VIP asistentek, které NEkomunikují jako operátorky call center! Jsou to naše profesionální asistentky obchodních zástupců , které vystupují za našeho klienta a jsou speciálně vyškolené na jeho produkt nebo službu, které získávají důvěru a začínají budovat osobní vztahy. Jejich úkolem je dostihnout osobu vedoucí funkce a rozhodovatele ve firmě zákazníka, i několika hovory a e-mailem srozumitelně předat informaci o daném produktu nebo službě, ověřit potřebu a potenciál zákazníka a pokud to dává oběma stranami smysl, sjednat s kompetentní osobou osobní nebo on-line schůzku, případně předat horký Lead. Vše je podpořeno zkušenostmi asistentek, kontrolou supervizora, neustálým doškolováním, motivačními procesy a našimi kontrolními systémy.

NAŠE ASISTENTKY A KOMUNIKACE
TAJNÉ KNOW-HOW "START1000"

00:00 / 00:47

audio text

Naše telemarketingová komunikace a výroba call skriptů je jednou z největších konow-how, kterým se lišíme od ostatních call center. Na začátku i v průběhu kampaně tvrdě pracujeme, abychom zajistili lepší srozumitelnost vašich produktů a služeb a abychom maximálně ověřili potenciál zákazníka. Navržený call skript začnou nejdříve testovat naši specialisté "rozvolávači". Na základě reakcí a výsledků se call skript upravuje k maximální dokonalosti. Teprve poté se předává společně s ukázkovými hovory našim operátorům k volání, kteří jsou na něj vyškoleni. Součástí našeho telemarketingu je tedy unikátní obchodní komunikace a marketing.

Businessman leaking confidential information over phone.jpg
Databaze firem GDO.png

VYBEREME VAŠE POTENCIÁLNÍ ZÁKAZNÍKY Z DATABÁZÍ FIREM
NEBO OSLOVÍME VAŠE KONTAKTY

NAVAZUJÍCÍ SLUŽBY

LOGO START1000+.png
00:00 / 00:43

audio text

Po sjednání schůzek základní službou START1000 můžeme pokračovat službou START1000 Plus přidělením osobní asistentky obchodím zástupcům k časově náročné obchodní podpoře, která zkracuje životní cyklus prodeje. Asistentka minimalizuje ztrátu rozkomunikovaných klientů, je v telefonní komunikaci s obchodními zástupci i klienty, získává nezávislé reakce klientů, hlídá a udržuje timing obchodních operací, sjednává další schůzky na vyšší úrovni vedení firmy klienta, výrazně šetří čas obchodním zástupcům, pomáhá jim dokončit prodej a stará se o stávající zákazníky hned z několika pohledů.

START1000 EU.png
00:00 / 00:40

audio text

START1000 EU je B2B akvizice ke sjednávání osobních schůzek, on-line schůzek nebo k předávání verbálně telefonicky ověřených živých Leadů ze států Evropské unie, případně ze států východního bloku. Naše kvalitně jazykově vybavené operátorky jsou schopny komunikovat Váš produkt nebo službu v obchodní úrovni asistentky, získat požadované informace a kvalitně sjednat osobní nebo on-line schůzku, u které je otázkami ověřen zájem kompetentní osoby klienta o obchodní nebo výrobní spolupráci. I tuto službu můžeme rozšířit o naší službu START1000 PLUS.

Od prvního hovoru vám otevřeme
náš detailní on-line controlling

00:00 / 00:45

audio text

Cesky marketing_205185523.jpg

Nejsme klasická agentura a call centrum, u které nevíte co se děje a zvědavě čekáte na výsledky! Český marketing nevnímá akviziční kampaň jako jednorázovou dodávku, ale jako úzkou kreativní a zodpovědnou spolupráci s cílem vytvořit svému klientovi nový prodejní a komunikační kanál, který se stane součástí jeho výkonnostního prodeje. Proto hned na začátku spuštění každé kampaně dostanete přístup do svého "on-line controllingu", který je přes API napojen na data kampaně a ve kterém můžete průběžně kontrolovat a vyhodnocovat průběh a výsledky a společně s námi neustále zlepšovat maximální výkon akvizice nových zákazníků.

NEMUSÍTE ...

00:00 / 00:54

audio text

 • vyhledávat, nakupovat a čistit databáze firem

 • řešit nefunkčnost telefonních čísel v databázi

 • vytvářet produkt

 • vytvářet proces kampaně

 • vymýšlet komunikační strategii a call skript

 • řešit zjišťování a zastižení kompetentních osob ve firmách

 • vysvětlovat svůj produkt a jeho výhody

 • zjišťovat prodejní potenciál ve firmách

 • sjednávat termíny schůzek

 • zapisovat a evidovat infromace o komunikaci

 • řešit správu databáze a kontaktů kampaně

 • řešit odložené telefonáty odložených zájmů

 • vyhodnocovat výsledky akvizice

 • ... a mnoho dalších operací potřebných pro akvizici.

bottom of page