top of page

Vlastní databáze firem  ČR
s filtrační aplikací 
GDO

2.756.788 
výběry ze všech aktivních firem, institucí, organizací, apod.

Seznamte se s aplikací
Green DATA on-line

pro výběry nových zákazníků a dodavatelů

Vyzkoušejte si a ukládejte do uživatelského účtu neomezené výběry (nápočty) z cca 2.756.788 všech aktivních subjektů ČR ZDARMA. Aplikace obsahuje funkci "Vyloučit IČa z výběru", pomocí které můžete z výběru odebrat subjekty, které např. již máte apod. Stahovat tak můžete pouze nové záznamy a tím spořit datový kredit.

V aplikaci GDO jsou sofistikované filtrační funkce, které vám umožní vybrat přesnější cílové skupiny, než tomu je u jiných poskytovatelů. Nezapomeňte, že v mezi podnikatelskými subjekty můžete hledat nejen
potencionální zákazníky, ale také potencionální dodavatele.

Tato filtrační aplikace GDO a její firemní databáze je pouze pro zákazníky našich služeb!
Samostatně jí neposkytujeme.

Vyzkoušejte si aplikaci
Green DATA on-line
ZDARMA ihned

GDPR

  • Filtrační aplikace Green DATA on-line je vhodná pro poštovní direct mailing, navolávání schůzek na vstupní telefony firem apod. Součástí databáze jsou při zadání i provozovny.
     

  • Filtrační aplikace Green DATA on-line se řídí svými vlastními obchodními podmínkami. 

  • ​Aplikace GDO a její databáze firem 100% obsahují pouze údaje z veřejně dostupných zdrojů a neobsahují osobní a citlivé údaje, jako jsou jména statutárních zástupců, jejich osobní telefonní čísla apod., a jsou v souladu s nařízením GDPR. POZOR! Emaily nemají souhlasy k zasílání obchodních sdělení!

  • Pro použití databáze firem se vztahují veškeré zákony České republiky a EU, jako jsou Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společností, Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy apod. Vlastník aplikace Green DATA on-line nijak neodpovídá za porušení a škody způsobené a plynoucí z použitím údajů. 

PŘEDVYBRANÉ PRODUKTOVÉ DATABÁZE

Keyboard and Mouse

POČET SUBJEKTŮ ŽIVÝCH: 2,9mil.
AKTIVNÍCH: 2,75mil.

VERZE
APLIKACE GDO
2024.04.01

AKTUÁLNOST DTB.
PŘI ZPRACOVÁNÍ
98%

POČET UŽIVATELŮ GDO
KAMPANĚ ČM

DOVOLATELNOST
TELEFONŮ
93%

POČET REKLAMACÍ
0%

PŘESNOST
FILTRACE
99%

GARANCE GDPR
100%

bottom of page