top of page

Vlastní databáze firem  ČR
s filtrační aplikací 
GDO

2.756.788 
výběry ze všech aktivních firem, institucí, organizací, apod.

FILTRUJEME PŘESNÉ CÍLOVÉ SKUPINY PRO VÁŠ B2B PRODEJ A HLEDÁME VAŠE DODAVATELE

Filtrační aplikace
Green DATA on-line

pro přesné výběry zákazníků a dodavatelů

Naše databáze firem obsahuje cca 2.756.788 všech aktivních subjektů ČR. V naší filtrační aplikaci GDO - Green DATA online jsou sofistikované filtrační funkce, které vám umožní vybrat přesnější cílové skupiny, než tomu je u jiných poskytovatelů databází. V rámci všech kampaní našich klientů je databáze vždy zdarma a součástí je i on-line filtrace se specialistou na výběr databází firem panem Michalem Vackem. Mezi podnikatelskými subjekty nemusíte hledat pouze potencionální zákazníky, ale také potencionální dodavatele a firmy pro kooperaci.

Tato filtrační aplikace GDO a její firemní databáze je pouze pro zákazníky našich služeb!

Chcete zjistit počet vašich potencionálních zákazníků nebo dodavatelů?

PRE-SELECTED PRODUCT DATABASES

Keyboard and Mouse

NUMBER OF SUBJECTS ALIVE: 2.9 million
ACTIVE: 1.6 million

GUARANTEE
DATABASE
98%

UPDATE
THE ENTIRE DATABASE
45 days

NUMBER GDO USERS
CAMPAIGN CHM

ADMISSIBILITY
TELEPHONES
93%

NUMBER COMPLAINTS
0%

ACCURACY
FILTRATION
99%

GUARANTEE GDPR
100%

bottom of page