top of page

Vlastní databáze firem  ČR
s filtrační aplikací 
GDO

2.756.788 
výběry ze všech aktivních firem, institucí, organizací, apod.

FILTRUJEME PŘESNÉ CÍLOVÉ SKUPINY PRO VÁŠ B2B PRODEJ A HLEDÁME VAŠE DODAVATELE

Filtrační aplikace
Green DATA on-line

pro přesné výběry zákazníků a dodavatelů

Naše databáze firem obsahuje cca 2.756.788 všech aktivních subjektů ČR. V naší filtrační aplikaci GDO - Green DATA online jsou sofistikované filtrační funkce, které vám umožní vybrat přesnější cílové skupiny, než tomu je u jiných poskytovatelů databází. V rámci všech kampaní našich klientů je databáze vždy zdarma a součástí je i on-line filtrace se specialistou na výběr databází firem panem Michalem Vackem. Mezi podnikatelskými subjekty nemusíte hledat pouze potencionální zákazníky, ale také potencionální dodavatele a firmy pro kooperaci.

Tato filtrační aplikace GDO a její firemní databáze je pouze pro zákazníky našich služeb!

Chcete zjistit počet vašich potencionálních zákazníků nebo dodavatelů?

VORAUSGEWÄHLTE PRODUKTDATENBANKEN

Keyboard and Mouse

ANZAHL DER LEBENDEN SUBJEKTE : 2,9 Millionen
AKTIV: 1,6 Millionen

GARANTIE
DATENBANK
98%

AKTUALISIEREN
DIE GESAMTE DATENBANK
45 Tage

ANZAHL DER GDO-BENUTZER
1.424

ZULÄSSIGKEIT
TELEFONE
93%

ANZAHL DER ANSPRÜCHE
0%

RICHTIGKEIT
FILTERUNG
99%

DSGVO -GARANTIE
100%

bottom of page