VÝROBA WWW STRÁNEK A MICROSITE

WWW prodejní stránka = výkladní skříň vaší firmy

V případě tzv. přeproduktování produktu nebo služby je potřebné rychle a levně vytvořit nové www stránky, aby navazovali na novou obchodní a prodejní komunikaci, kterou kampaň používá. To je pro mnoho firem složité a obtížné, protože mají svého dodavatele www stránek, který je drží v šachu co se týká licence, programování, obsahu, svých kapacit, ceny, apod. Často také služba neobsahuje marketingové strategie. Stává se také, že historický dodavatel stránek již neexistuje nebo již není ochoten z nejrůznějších důvodů práce realizovat. Závislost na těchto dodavatelích je jejich strategie, kterou často zneužívají.

Proto našim klientů přinášíme nejen zcela jiný pohled na tvorbu www prezentace své firmy, ale i nástroj, který je osvobodí od závislosti výrobců www stránek, za podmínky dodržení veškerých SEO a technických parametrů, a poskytne jim tak potřebnou svobodu na obsahu neustále pracovat, rozvíjet ho a rozšiřovat o další nástroje, jako např. připojení k sociálním sítím, nástroje automatizace e-mailingu, objednávek, e-shopu, videí, apod.

Vytvoříme stránky v souladu s novou obchodní komunikací vašeho produktu nebo služby a předáme vám nástroj pro jednoduchou správu, editaci a rozšiřování vašich www stránek.