TVORBA PRODUKTŮ A SLUŽEB

PRO KOMUNIKACI A PRODEJ

Protože to skutečně umíme, často naši klienti souhlasí a požadují, abychom jim tzv. zproduktovali jejich produkt nebo službu pro obchodní komunikaci. To je velmi důležité. Nejen v telefonním hovoru, ale i na www stránkách a na všech místech setkání s vaším produktem nebo službou, musí váš zákazník ihned srozumitelně pochopit co děláte, v čem sjte lepší, co mu to přinese a proč se s vámi chce sejít a začít s vámi spolupracovat.

Pro více jak 90% našich klientů vytváříme nové názvy a podnázvy produktů nebo služeb, hesla, vyjádření apod. Vytváříme call skripty, nové www stránky, texty e-mailů, apod. a školíme obchodní zástupce nové obchodní komunikaci k B2B prodeji. Naše reference to dokazují.

Jinými slovy, potřebujete komunikačně a prodejně připravený produkt nebo službu, připravenou pro telefonní, potažmo osobní komunikaci. To většina firem silně podceňuje. Říkáme tomu zproduktování produktu nebo služby, které musí být provedeno i pro výrobu prodejní www stránky, na které bude v telefonické komunikaci klient odkazován. Jedná se o umění verbálně, stručně a výstižně předat informaci a motivaci klinetovi.