Pro firmy s vlastními operátory

Aplikace Green CALL sjednává schůzky, přináší poptávky, sbírá data a navyšuje obraty

Pokud jste firma, která chce z různých důvodů provozovat vlastní menší call centrum k navolávání svých nových i stávajících zákazníků, je pro vás určena právě tato služba. Majitelé firem a manažeři často požadují od obchodních zástupců, aby si sami hledali a provolávali potencionální zákazníky. Neuvědomují si, že obchodní zástupce mají mít zcela jinou funkci, a tou je realizace obchodu a zároveň obratu. Na navolávání zájmů, kontaktů a schůzek je tento specialista opravdu velmi, ale velmi drahý. Zatímco se hodinová sazba obchodního manažera pohybuje průměrně okolo 250,-Kč/hod. (medián cca200,-Kč/hod.) u větších firem a cca 350,-Kč/hod. (medián cca257,-Kč/hod.)., u větších call center a firem činní průměrná mzda operátora cca 120,-Kč/hod. (medián cca90,-Kč/hod.).

Dále si musíme uvědomit, že obchodní manažer realizuje schůzky, připravuje nabídky, uzavírá objednávky a často i realizuje samotné dodávky. Na volání nových a stávajících zákazníků mu prostě nezbývá čas. Mnoho z vás již přišli na to, že kombinace těchto dvou funkcí nefunguje.
Máme pro vás vyzkoušené řešení. Využívejte vlastních operátů nebo operátorů call center, kombinujte různé varianty, ale používejte dlouhodobě jednu vlastní centrální aplikaci Green CALL online k navolávání nových a stávajících zákazníků. Vyplatí se vám to.

Statistiky aplikace Green CALL


Z mnoha realizovaných projektů jsme dokázali spočítat rozdíl mezi skutečnými náklady a obratem u jednotlivých typů kampaní, jako jsou mediální reklama, internetová reklama, poštovní direct mail, e-mailing, externí telemarketing a telemarketing s vlastní aplikací. A výsledek byl překvapivý! Ukázal, že jeden z nejefektivnějších způsobů jak získat nového zákazníka je komunikační systém nastavený na míru, jehož základem jsou různé komunikační nástroje, jejichž základem je aplikace Green CALL online.

Jedním z důvodů, proč mít vlastní CALL aplikaci je, že call centrum u sebe nemá vaší databázi, operátorům se zobrazují jen náhodné záznamy a všechny získané citlivé obchodní informace jsou přímo online ukládány na váš server. 

Dalším důvodem je, že externí telemarketing probíhá na aplikacích daného call centra, ale náš interní telemarketing probíhá pomocí vlastní nastavitelné aplikace, kterou máte ve vlastní správě a pod vlastní kontrolou. Můžete používat vlastní operátory, externí call centra, můžete používat více call center a operátorů najednou, měnit operátory, ale nastavený systém školení, call skriptu, komunikace, sběru dat a obchodního redirect marketingu zůstává! Můžete pokračovat ve vývoji a optimalizaci svých obchodních postupů, bez vnějších vlivů dodavatelů.

Zásadním důvodem je také přímá online kontrola operátorů obchodními manažery a možnost rychlých změn prodejních postupů, databází, projektů, operátorů, skriptu hovoru, možnost změn komunikačních nástrojů, a v neposlední řadě také finanční controling kampaně apod.

Každá firma a každý produkt vyžaduje zcela rozdílné nastavení telemarketingu! Spoléhat se na to, že manažeři externího call centra vám vymyslí správný, osobitý a účinný skript hovoru a nastaví nejlepší komunikační postupy a funkce, je naivní. I když vám i my v prvním měsíci implementace vše nastavíme a nastavíme všechny funkce, i v dalším průběhu provozu kampaní budete určitě chtít neustále zdokonalovat jednotlivé kroky a postupy komunikace, přidávat a redukovat databáze cílových skupin, zdokonalovat kontrolní mechanismy, optimalizovat práci operátorů, přidávat funkce aplikace apod. Český marketing vám vše zajistí a může vám i spravovat a řídit celé kampaně.

Smyslem aplikace Green CALL online je, že automatizuje mnoho úkonů operátora a šetří tak cenné sekundy, které se sčítají v nákladech na mzdu operátora. Výsledkem je navolání, oslovení, navázání komunikace a sjednávání maximálního počtu schůzek - relevantních leadů v pracovní době operátora. A nejen to. Každou komunikací získáváte a budujete vztah se zákazníkem. Vyškolení operátoři provolávají přesnou cílovou skupinu, zjišťují jména a telefony na kompetentní osoby, zajišťují emailové adresy se souhlasem k zasílání obchodního sdělení, ihned zasílají emaily a sjednávají zájmy, nezájmy, schůzky nebo obchodní hovory. Důležité je, že tyto údaje jsou zpracovány smluvně vázanými pracovníky a ukládány do vaší databáze. Nedrží je call centrum!

Při ročním provozu jedné call stanice s jedním interním operátorem můžete mít provoláno cca 8.400 přesně zacílených zákazníků, získáte cca 7.500 emailů a kompetentních kontaktních osob, obdržíte cca 3.500 zájmů - leadů a sjednáte cca 2.800 a více schůzek nebo obchodních telefonátů. Váš obrat pak závisí jen na schopnostech vašich obchodních manažerů a úspěchu produktu jako takového.

*Aplikace je modulární, používá svůj emailový nástroj a cena se může lišit individuálními požadavky zákazníka.
*Aplikace může být provozována na serveru Českého marketingu nebo na serveru zákazníka.

Protože tento produkt obsahuje mnoho informací, doporučujeme osobní schůzku.