MARKETINGOVÉ VÝZKUMY, PRŮZKUMY TRHU A DOTAZNÍKOVÉ AKCE

Předáváme až 90% odpovědí do vaší

databáze, systému nebo API

Jak děláme marketingové průzkumy po telefonu

Průzkum trhu, marketingový průzkum a marketing jsou základem obchodních aktivit. Marketingový výzkum děláme pro průzkum spotřebitelského marketingu B2C, marketingový průzkum mezi podniky B2B, ale i jako alternativně metodický kvalitativně marketingový průzkum i výzkum. Pomáháme vytvářet, formulovat a datově připravovat otázky a odpovědi pro následný telemarketing a jeho zpracování, hovorem provádíme systematickou a objektivní identifikaci, sběr a po ukončení telemarketingu děláme výstupní analýzy a dokumentaci. Náš klient si sám stanoví úroveň naší spolupráce.

Telemarketing START1000 není jen call centrum pro sjednávání osobních obchodních schůzek. Je to tým operátorů telemarketingu a sofistikovaný systém několika apliakcí, který v sobě mají zabudované řešení pro kompletní marketing research, výrobu formulářů a dotazníků, pokládání otázek, zápis odpovědí, datové a analytické vyhodnocení odpovědí, on-line controlling v průběhu realizace a mnoho dalších funkcí a nástrojů pro rychlou, kontrolovanou, detailní a přesnou realizaci průzkumu. Nechybí ani ochrana systémů IT security a GDPR, ani profesionální operátoři telemarketingu, kteří již mají s průzkumy a dotazníkovými akcemi zkušenosti.