Vyladěná call aplikace pro navolání zákazníků funguje! Získává LEADY, buduje a udržuje vztahy a navyšuje obraty.

Máte databázi nebo vlastní kontakty k oslovení. A co dál?
S aplikací Green CALL online pokračujte ve hře!Určeno pro firmy, které chtějí bez robustních systémů efektivně obchodovat, mailovat, sjednávat schůzky a sbírat data o potencionálních zákaznících.

Majitelé firem a manažeři často požadují od obchodních zástupců, aby si sami hledali a provolávali potencionální zákazníky. Neuvědomují si, že obchodní zástupci mají mít zcela jinou funkci, a tou je realizace obchodu a zároveň obratu. Na navolávání zájmů, kontaktů a schůzek je tento specialista opravdu velmi, ale velmi drahý. Zatímco se hodinová sazba obchodního manažera pohybuje minimálně okolo 250,-Kč/hod. (medián cca200,-Kč/hod.) u větších firem a cca 350,-Kč/hod. (medián cca257,-Kč/hod.)., u větších call center a firem činní průměrná mzda operátora cca 120,-Kč/hod. (medián cca90,-Kč/hod.).

Dále si musíme uvědomit, že obchodní manažer realizuje schůzky, připravuje nabídky, uzavírá objednávky a často i realizuje samotné dodávky. Na volání nových a stávajících zákazníků mu prostě nezbývá čas. Mnoho z vás již přišli na to, že kombinace těchto dvou funkcí nefunguje.
Máme pro vás vyzkoušené řešení. Využívejte vlastních operátů nebo operátorů call center, kombinujte různé varianty, ale používejte dlouhodobě jednu vlastní centrální aplikaci Green CALL online k navolávání nových a stávajících zákazníků. Vyplatí se vám to.

Statistiky aplikace Green CALL


Z mnoha realizovaných projektů jsme dokázali spočítat rozdíl mezi skutečnými náklady a obratem u jednotlivých typů kampaní, jako jsou mediální reklama, internetová reklama, poštovní direct mail, e-mailing, externí telemarketing a telemarketing s vlastní aplikací. A výsledek byl překvapivý! Ukázal, že jeden z nejefektivnějších způsobů jak získat nového zákazníka je komunikační systém nastavený na míru, jehož základem jsou různé komunikační nástroje, jejichž základem je aplikace Green CALL online.

KOMUNIKACE NA MÍRU SE JMENUJE
Green CALL online

Tato aplikace je komunikační nástroj rychle a uživatelsky nastavitelný pro jakéhokoliv zákazníka na míru s kompletní českou podporou. Největší její výhodou je: 

  • Šetří drahocenné sekundy při mnoha úkonech operátora, které se pak sčítají do nákladů hodinové mzdy operátora.
  • Je plně modulární a napojitelný na jakékoliv klientské komunikační a obchodní systémy. Použije váš emailový rozesílač, kalendář, pošle informace do CRM, zajistí volání na příkaz z CRM apod.
  • Obsahuje controling telemarketingu na všech úrovních. Již v základní verzi máte on-line statistiky, které vám umožní kontrolovat výsledky jednotlivých operátorů v čase, nahlížet na statistiky a záznamy přímo i z tabletu na cestě autem k zákazníkovi, apod. Standardem je kontrola logiky vyplnění informací operátorem, kontrola správného zápisu a doručení emailu, kontrola plánovaných hovorů apod.
  • Je plnou součástí REDIRECT MARKETINGU, což je opakovaná a maximálně automatizovaná komunikace se zákazníky.

Funkce Green CALL online
·  načítá záznamy z databází i z CRM
·  nahrává hovory - souhlasy s poskytnutím kontaktních údajů
·  vytváří databázi leadů k obchodu
·  posílá leady do CRM
·  tvoří vztah se zákazníkem
·  hlídá dlouhodobou komunikaci se zákazníkem
·  plánuje hovory a schůzky
---
·  nastavuje práva uživatelelů
·  edituje skript hovoru
·  nastavuje statusy hovoru
·  hlídá nedovolatelnost na úrovních firma a kontaktní osoba
·  kontroluje zápis jmen, telefonních čísel, emailů apod.
·  kontroluje logiku zápisu informací
·  rozesílá personifikované emaily
·  kontroluje a opravuje doručitelnost emailů
·  řídí odpovědi na emaily
·  řídí stavy komunikace s CRM
·  plánuje hovory
·  plánuje telefonáty s manažery
·  plánuje osobní schůzky
·  používá emailové šablony k rozesílce
·  provádí statistiky emailové komunikace
·  spravuje odhlášené a spam reakce
·  posílá žádosti do CRM

Jedním z důvodů, proč mít vlastní CALL aplikaci je, že call centrum u sebe nemá vaší databázi, operátorům se zobrazují jen náhodné záznamy a všechny získané citlivé obchodní informace jsou přímo online ukládány na váš server. 

Dalším důvodem je, že externí telemarketing probíhá na aplikacích daného call centra, ale náš interní telemarketing probíhá pomocí vlastní nastavitelné aplikace, kterou máte ve vlastní správě a pod vlastní kontrolou. Můžete používat vlastní operátory, externí call centra, můžete používat více call center a operátorů najednou, měnit operátory, ale nastavený systém školení, call skriptu, komunikace, sběru dat a obchodního redirect marketingu zůstává! Můžete pokračovat ve vývoji a optimalizaci svých obchodních postupů, bez vnějších vlivů dodavatelů.

Zásadním důvodem je také přímá online kontrola operátorů obchodními manažery a možnost rychlých změn prodejních postupů, databází, projektů, operátorů, skriptu hovoru, možnost změn komunikačních nástrojů, a v neposlední řadě také finanční controling kampaně apod.

Každá firma a každý produkt vyžaduje zcela rozdílné nastavení telemarketingu! Spoléhat se na to, že manažeři externího call centra vám vymyslí správný, osobitý a účinný skript hovoru a nastaví nejlepší komunikační postupy a funkce, je naivní. I když vám i my v prvním měsíci implementace vše nastavíme a nastavíme všechny funkce, i v dalším průběhu provozu kampaní budete určitě chtít neustále zdokonalovat jednotlivé kroky a postupy komunikace, přidávat a redukovat databáze cílových skupin, zdokonalovat kontrolní mechanismy, optimalizovat práci operátorů, přidávat funkce aplikace apod. Český marketing vám vše zajistí a může vám i spravovat a řídit celé kampaně.

Základní verze dodávky "Green CALL online" OBSAHUJE

1. OPERÁTOŘI
Green CALL online aplikace je vytvořena proto, abyste mohli jednoduše používat vlastní interní operátory, externí operátory call center nebo jejich kombinaci! Můžete si také objednat telemarketing se systémem Green CALL online od nás komplet na klíč. Při všech variantách vám Český marketing operátory vyškolí jak po obchodní, tak i po technické stránce.
Z jednoho místa aplikace budete nastavovat uživatele, upravovat skript hovoru, nastavovat statusy hovoru, kontrolovat zápisy jednotlivých karet a také můžete exportovat provolané firmy do Excelu, kde můžete provádět nejrůznější kontrolní analýzy.

2. NAHRÁVÁNÍ HOVORŮ PRO SOUHLAS S POSKYTNUTÍM KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ
Jedno z know-how naší aplikace je nahráváním a správa hovorů. Dle aktuálních zákonů i dle GDPR, který vejde v platnost v květnu 2018, musíte být schopni kdykoli dokladovat souhlasy k získání osobních kontaktních údajů, zejména pak emailových adres a telefonních čísel, které nejsou na veřejných zdrojích. V telefonátu tedy musí zaznít právně správně formulovaný souhlas, že osoba souhlasí s nahráváním a poskytnutím údajů. Protože se operátor představuje pod názvem vaší společnosti, je souhlas udělen jen vám, což splňuje další zákonné podmínky.

3. KARTA ZÁKAZNÍKA S PLNOU AUTOMATIZACÍ
Základním modulem, který operátoři používají ke komunikaci je karta zákazníka. Ta načte kontaktní informace z databáze, které operátor následně doplňuje, zejména kontaktními osobami s jejich funkcí a emailem. Pomocí speciálních položek a poznámek operátor zapisuje jednotlivé operace, které provede. Při ukládání se logika zápisu kontroluje, aby nedošlo k neúplnému nebo konfliktnímu zápisu.
Karta zákazníka obsahuje také funkci rozeslání předem vyrobených a operátorem vybraných emailů dané kontaktní osobě, která za několik sekund po hovoru obdrží personifikovaný a graficky připravený email. Doručení emailu aplikace následně zkontroluje a v případě chyby zaúkoluje operátora k opravě.
Pomocí tzv. konečných statusů hovoru operátor uzavírá kartu nebo ji posílá jednotlivým obchodním manažerům na email nebo do CRM, kteří mají daného zákazníka na starosti. Obchodní manažer má vše připraveno k volání, má naplánovaný obchodní hovor nebo osobní schůzku.
Nezajímavou funkcí je i řízení obchodních regionů pro komunikaci. Pokud je adresa zákazníka mimo obchodní region, aplikace nahlásí operátorovi, aby naplánovat telefonní schůzku a ne osobní schůzku daleko mimo region.

4. KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM - KNOW-HOW, KTERÉ SI KUPUJETE
Kvalita CALL aplikace je přímo úměrná kvalitou komunikačního systému, který je napojen na CALL aplikaci a zajišťuje mnoho automatických komunikačních operací. Aplikace ihned po uložení karty nebo při požadavku operátora odesílá různé druhy emailů. Rychlé doručení personifikovaného emailu ihned po hovoru i samotná kontrola doručení, buduje vztah se zákazníkem. Tyto emaily jsou Českým marketingem kvalitně graficky zpracovány a personifikovány. Jejich odesílání je kontrolováno, analyzováno a zajišťuje správu zákazů - odhlášení ze seznamu příjemců apod. Komunikační systém CALL aplikace s jeho seznamem emailů je spojen se seznamem emailů v CRM a dalšími obchodními nástroji pro řízení emailových kampaní. Green CALL online aplikace má napojen profesionální emailový nástroj, ale můžeme jí také napojit na jakoukoli emailovou aplikaci, kterou již používáte.

5. KALENDÁŘ
Součástí každé CALL aplikace je kalendář. Ten slouží ke dvěma účelům. První je zapisování plánovaných hovorů operátora. Proč do kalendáře? Protože máme vyzkoušeno, že vizuální zobrazení naplánovaných hovorů je pro operátora i pro kontrolu přehlednější. Většinou se používá kalendář Google. Aplikace je ale modulárně napojitelná na jakoukoliv aplikaci klientského kalendáře.

6. ONLINE STATISTIKY A ANALÝZY
Kontrolní "Online statistiky" jsou jedním z nejsilnějších důvodů, proč si zákazníci aplikaci Green CALL online vybírají. Pro obchodní manažery jsou statistiky zobrazeny on-line pro tablety a počítače v terénu. Již od začátku spuštění kampaně můžete nahlížet do databáze call centra a včas kontrolovat úspěšnost a slabiny jednotlivých operátorů i celého projektu. Můžete také kontrolovat výsledky na úrovni cílových skupin v databázi. Odhalíte cílové skupiny, které jsou efektivnější, méně efektivní nebo vůbec neefektivní a ihned vše jednoduše napravíte. K tomu můžete využít i našeho Analyzátoru, který vám po vložení seznamu IČ vrátí tři nejsilnější skupiny cílových zákazníků.

  

Online máte k dispozici i kontrolu vyplněných údajů, vyhledání firmy v případě požadavku, kontrolu výsledků Statusů hovoru, kontrolu počtů sjednaných osobních schůzek a telefonických schůzek, kontrolu počtu získaných emailů, kontaktních osob, telefonních čísel apod. My výsledky kampaně neskrýváme a pomocí Statistik nahlížíte do kompletních databází on-line, třeba ze svého tabletu. Samozřejmostí je okamžité stažení databáze call centra do csv, abyste si ji mohli individuálně prohlížet a analyzovat ve svém např. Excelu nebo Accessu. On-line přístup je výborný nástroj pro vedení a pro vedoucí manažery, kteří mají vše pod kontrolou.

7. PROPOJENÍ S CRM
Výběrem odpovídajícího statusu hovoru exportuje operátor zákazníka do vašeho CRM. Manažer je o tom informován emailem. Pokud je zaslán nový zákazník, aplikace automaticky zavede do CRM novou firmu, osobu a poptávku. Pokud již firmu v CRM máte, aplikace zapíše novou kontaktní osobu a pod ní novou poptávku se všemi parametry. Zde si obchodní manažer přebírá zákazníka a obchoduje s ním dále. Na zakázku může propojení s CRM fungovat i opačně. Nastavíme vám vám funkce, kdy obchodní manažer pošle kartu z CRM do Green CALL online, kde jí vyškolený operátor ihned provolá. Exporty karet z CRM se dají nastavit i datumem, typem zákazníka apod.

Cena je stanovena individuálně dle potřeb uživatele.
Jedná se ale o nejlevnější a nejúčinnější nástroj k navolávání nových zákazníků.

Cena obsahuje:
- 20 denní implementaci systému
- multilicenci a kompletní spuštění aplikace Green CALL online obsahující nezbytné funkce pro zápis a řízení komunikace
- automatické nahrávání hovorů - souhlasů s poskytnutím kontaktních údajů
- vyladění aplikace, včetně komunikačních nástrojů
- jednodenní školení interních a externích operátorů
- importy databází do CALL aplikace
- vyladěný text skriptu hovoru s marketingovým poradenstvím
- výroba emailu a nastavení emailové komunikace
- online statistiky pro kontrolu operátorů a výsledků projektu
- technickou a manažerskou podporu Českého marketingu při implementaci

Cenu dodávky systému Green CALL online jsme schopni zpracovat po osobní konzultaci a přesnějším zadání jednotlivých modulů aplikace dle potřeb zákazníka.

VÝSLEDEK
Smyslem aplikace Green CALL online je, že automatizuje mnoho úkonů operátora a šetří tak cenné sekundy a minuty, které se sčítají v nákladech na mzdu operátora. Výsledkem je navolání, oslovení, navázání komunikace a sjednávání maximálního počtu schůzek - relevantních leadů v pracovní době operátora. A nejen to. Každou komunikací získáváte a budujete vztah se zákazníkem. Vyškolení operátoři provolávají přesnou cílovou skupinu, zjišťují jména a telefony na kompetentní osoby, zajišťují emailové adresy se souhlasem k zasílání obchodního sdělení, ihned zasílají emaily a sjednávají zájmy, nezájmy, schůzky nebo obchodní hovory. Důležité je, že tyto údaje jsou zpracovány smluvně vázanými pracovníky a ukládány do vaší databáze. Nedrží je call centrum!
Při ročním provozu jedné call stanice s jedním interním operátorem můžete mít provoláno cca 8.400 přesně zacílených zákazníků, získáte cca 7.500 emailů a kompetentních kontaktních osob, obdržíte cca 3.500 zájmů - leadů a sjednáte cca 2.800 a více schůzek nebo obchodních telefonátů. Váš obrat pak závisí jen na schopnostech vašich obchodních manažerů a úspěchu produktu jako takového.

*Aplikace je modulární, používá externí emailový nástroj a cena se může lišit individuálními požadavky zákazníka.
*Aplikace může být provozována na serveru Českého marketingu nebo na vašem serveru.

Protože tento produkt obsahuje mnoho informací, doporučujeme osobní schůzku s ukázkou celého systému.