top of page

Nastartujte svou profesní kariéru

bm_cesky_marketing_logo_symbol_1_0_cmyk.jpg

Management
Professional Certificate

Kariérní odborný certifikát od společnosti Český marketing s.r.o.

Vyučuje se v češtině   I   K dispozici jsou titulky

Vybraní špičkoví instruktoři Český marketing s.r.o.

Zaregistruj se zdarma

a získej 1. lekci grátis

Vyzkoušejte bezplatnou 1. lekci "Úvod do firemního managementu"

Tento certifikát, nazvaný "Management Professional Certificate", je zaměřen na profesionály, kteří usilují o rozvoj své kariéry v oblastech managementu, marketingu a prodeje, kde je kromě standardních funkcionalit klíčovým prvkem i využití nejmodernější automatizace a umělé inteligence (AI).

Držitel certifikátu bude schopen nastavovat a zavádět firemní procesy na úrovni jednotlivých pracovních oddělení od nastavení firemního systému na všech úrovních, personalistiky, projektového řízení, komunikačních procesů, přes nastavení obchodního systému CRM a jeho nadstandardních funkcí automatizace a AI, kampaní, generování leadů, obchodních příležitostí, řízení obchodních zástupců, provizních a affiliate mechanizmů, nabídek, objednávek, smluv, kampaní apod. až po správu dokumentů, účetnictví, personalistiky apod. 

Výcvik je prováděn přímo ve vzdělávacím on-line systému Českého marketingu, pomocí nástrojů a funkcí, které napodobují nástroje a funkce ERP, CRM a dalších používaných aplikací, nástrojů a systémů obecně, na nichž si může absolvent procesy řízení reálně vyzkoušet už podle možného nastavení ve své firmě.

Získání tohoto certifikátu potvrzuje, že jste efektivně rozvinuli potřebné dovednosti a znalosti, abyste mohli excelovat jako vedoucí pracovník.

Certifikát je koncipován tak, aby potvrdil komplexní porozumění nejen konkrétním oblastem, ale i širším souvislostem firemního prostředí.

PROFESNÍ ON-LINE KURZ
FIREMNÍHO ŘÍZENÍ

Dovednosti

Získáte znalosti, dovednosti a unikátní procesní know-how v oblasti firemního řízení a back office

Vylaďte svou organizační strukturu a organizační kulturu a podívejte se, jak to ovlivňuje firemní řízení

Pochopte životní cyklus firemního řízení a porovnejte různé metodiky, postupy a funkce programů

Dovednosti managementu
Moduly managementu

Moduly

Výsledky

Školení provádějí vybraní lektoři ve specializovaných oborech softwarových systémů, finančního řízení, firemního managementu  a back office, marketingu a prodeje. Každý absolvent musí složit on-line testy jednotlivých částí modulů a po jejich složení obdrží certifikát o úspěšném absolvování profesní kurzu Management Professional Certificate. Certifikát uděluje společnost Český marketing s.r.o. a společnost Encore Technologies s.r.o. Tyto společnosti přispívají ke vzdělání v oborech systémového řízení managementu, marketingu a prodeje. 

Gold And Black Modern Certficate.png

Účel

Účelem kurzů je získání znalostí střední úrovně odbornosti v širším konceptu firemního řízení. Absolvent získá nejnovější informace a vzdělání v .................................... Z tohoto důvodu je tento kurz vhodný zejména pro majitele a jednatele firem, vedoucí back office, výkonné ředitele a obecně i pro ..........................................  ,od skutečných IT projektových manažerů, procesních specialistů a specialistů na firemní management, odborníků na finanční řízení a controlling, specialistů na projektové řízení, marketing apod.

bottom of page