VÝVOJ SOFTWARE, DATOVÝCH A OBCHODNÍCH SYSTÉMŮ

Tvoříme na zakázku internetové aplikace, databázové systémy, moderní Business Solutions, iPad / iPhone, Android nativní aplikace. Realizujeme zakázková zpracování dat.

Český marketing je silným partnerem pro marketingové, datové a softwarové architektury. Jsme vývojové studio zaměřené na analýzu, architekturu, implementaci, integraci, nasazení a údržbu databázově řízeného marketingu a software. Se zkušenostmi našeho dynamického týmu, vysoce kvalifikovanou týmovou prací s velkými klienty, stejně jako se středně velkými soukromými firmami v Evropě a České republice, poskytujeme trvalé výsledky prostřednictvím inteligentních softwarových řešení.

Výhodou našich řešení je promyšlená koncepce projektu, efektivnost nákladů, profesionální práce a zástupnost programátorů, odborné projektové vedení a schopnost dokončit projekt včas se všemi požadovanými funkcemi, včetně zajištění kompletního dlouhodobého provozu s odborným dohledem a strategickým rozvojem.

Nabídka není omezena pouze na následující témata. Neváhejte nám zavolat, konzultovat své plány, nápady nebo návrhy. Jsme si jisti, že dodáme přesně to, co hledáte.

 • Internetové databáze
 • Webové aplikace
 • Webové prezentace
 • Informační systémy
 • Databáze (SQL a non-SQL)
 • CMS - Content Management System
 • DMS - Document Management System
 • ERP - Enterprise Resource Planning
 • CRM - Řízení vztahů se zákazníky
 • DWH - Dataware House
 • Client / Server Architektura
 • Interaktivní multimediální aplikace
 • iPad / iPhone aplikace
 • Android aplikace
 • Distribuované výpočty
 • Zpracování dat
 • Data Mining
 • Bezpečnost databází
 • Software audity
 • Analýza softwarových projektů
 • Řízení SW projektů

Datová správa, datové řízení, a vedení direct marketingových kampaní

Společnost Český marketing s. r. o. má několik stálých zákazníků, u kterých se již několik let pravidelně stará o datový systém direct marketingu. Služba datových služeb spočívá nejen ve zpracování, čištění, homologaci a aktualizaci všech vnějších zdrojů dat, ale také ve speciálním zpracování, filtraci, datové správě a řízení jednotlivých direct marketingových kampaní. Součástí projektů je samozřejmě i kompletní zpracování vnitřních klientských dat. Všechny projekty se datově archivují, analyzují a provádějí se z nich speciální reporty dle požadavků zákazníka, až na úroveň geomarketingových analýz v GIS. Takováto spolupráce s Českým marketingem přináší sofistikované a přesné vedení direct marketingových kampaní a v konečném výsledku přesnější, efektivnější a smysluplný direct marketing. O každého takového zákazníka se stará jeden nebo více datových specialistů vyškolených pro daný projekt a každého z nich jistí záložní pracovník připravený kdykoli zastoupit v případě potřeby. Se všemi pracovníky jsou uzavřeny kvalitní smlouvy, které připravuje odborná advokátní kancelář. Součástí spolupráce je i právní a technická ochrana dat.

Mobilní aplikace pro Android a IOS

Souběžně s vývojem zakázkového software, která je stále naší hlavní oblastí podnikání, vyvíjíme i vlastní software pro mobilní zařízení. Rozmanitost témat, požadavků a funkcí, které přetvoříme do mobilních aplikací, je ovlivněno životem, a je neomezená. Pomocí naší kreativity, designu, zkušených programátorů a zkušeností dostanete víc než sami očekáváte.