DATABÁZE TELEFONNÍCH ČÍSEL FIREM

Databáze firemních kontaktů s telefonem

Pro vyloučení všech pochybností upozorňujeme, že společnost Český marketing s.r.o. zpracovává pouze veřejné údaje z tzv. veřejných seznamů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány ve smyslu výjimek zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Některá call centra šíří nepravdivé informace, že údaje získaly od naší společnosti, aniž by to byla pravda. Emailem nebo poštou přijímáme každou žádost o kontrolu údajů při zpracování a zajišťujeme blokaci subjektu na žádost žadatele - majitele údaje.

Počty aktivních firem ČR

Přesný počet aktivních:2 169 973
Počet s kontakt.osobou:2 060 217
Počet aktivních OSVČ:1 545 075
Počet aktiv. s.r.o. + a.s.:366 050
Počet firem s telefonem:590 249
Počet firem s mobilem:279 108
Počet s pevnou linkou:363 453

ZPRACOVÁNÍ DAT ZPRACOVATELEM PRO SPRÁVCE

Poskytujeme legální databázi aktuálních telefonních čísel firem z veřejných zdrojů a jen bez označení zákazu marketingu v garanci 100% na veřejné zdroje. Reálná dovolatelnost telefonních čísel se při dodržení veškerých správných postupů pohybuje vždy cca 90%. Neposkytujeme databáze tzv. šmejdům a pochybným subjektům.

AKTUALIZACE DATABÁZÍ

Skutečná aktualizace každé informace položky databáze každých 6 týdnů. Data jsou informačně propojená s databází firem a lze s těmito údaji dle zákona pracovat.

PŘESNOST VEDENÍ TELEFONNÍCH ČÍSEL FIREM NA ADRESY

Nepoužíváme telefonní čísla firem se zákazem marketingu z veřejných zdrojů nebo vedena v našem BlackListu zákazu marketingu u naší společnosti. Telefonní čísla jsou dodávána bez duplicit a pro výběry jsou rozděleny na pevná a mobilní čísla firem.

V našich databázích jsou telefonní čísla zpracovaná na přesné adresy sídlo/provozovna.

FORMÁT DODÁVKY DATABÁZE

Databáze dodáváme většinou v Microsoft Excel , Access nebo v libovolném dohodnutém formátu. Aplikace Green data Access, je zpracována v otevřeném formátu Microsoft Access verze 2007 a vyšší.

VŠECHNY ADRESY JSOU ZHOMOLOGOVANÉ

Každá adresa v našich databázích je zhomologovaná, tzn., že je doplněna a opravena podle číselníků SIS - státního informačního systému a rozdělena do jednotlivých položek, včetně rozdělení čísla popisného a orientačního. To zvyšuje doručitelnost a umožňuje propojitelnost dat s vašimi daty, pokud vaše adresy také zhomologujeme.