DATABÁZE FIREM DLE GDPR
a s filtrační online aplikací GDO-Green DATA online

Jsme ZPRACOVATELÉ databáze firem s právním servisem pro SPRÁVCE!

Již deset let zpracováváme databáze firem dle platných zákonů výhradně jako zpracovatel pro správce. S každým zákazníkem máme uzavřenou smlouvu o dílo, o zpracování údajů z veřejně dostupných zdrojů a smlouvu NDA - non-disclosure agreement. Kontroly ÚOOÚ u našich klientů nikdy nepřinesly žádné sankce ani pokuty.
Naše online filtrační aplikace GDO - Green DATA online nikdy neobsahovala a neobsahuje žádná data! Obsahuje pouze číselníky, které když vyplníte, zobrazí se vám počet firem vybraných dle vašeho zadání. Po registraci a přihlášení si své zadání výběru můžete uložit  a zobrazit si z něj náhodný vzorek 50 firemních záznamů. Následně si můžete svůj výběr (nápočet) objednat ke zpracování. Ceny za zpracování naleznete v našem CENÍKU. Postup od zadání k dodávce níže.
Jsme neustále aktivní v konzultaci s právními experty v oblasti zákonů České republiky a nařízení Evropské unie GDPR a poskytujeme našim zákazníkům poradenskou a školící činnost. Učíme naše zákazníky, jak dělat direct marketing legálně. Náš tým 17 programátorů pomáhá našim zákazníkům v zabezpečí a správě legálních databází. Naše call centrum pomáhá aktualizovat a legalizovat údaje. S námi máte jistotu, že vaše data jsou legální a že s nimi zacházíte dle právních norem a nařízení.

Postup od požadavku k dodávce firemní databáze

Kromě objednání zpracování databáze firem na zakázku si může každý, bez přihlášení a zdarma, v naší online aplikaci GDO - Green DATA online zadat kritéria výběru a zjistit si počet firemní cílové skupiny. Než začnete pracovat s online aplikací, silně doporučujeme shlédnout úvodní video, které Vás seznámí s obsahem a funkcemi aplikace!!! Postup od požadavku až k dodávce databáze firem je následující:

1. Otevřete si naší online aplikaci GDO - Green DATA online.
2. Doporučujeme vám pustit si úvodní video! Za 6 min. vás seznámí s možnostmi a funkcemi aplikace, aniž byste se následující hodiny a dny trápili se zadáním. (změnou GDPR nemusí být všechny informace ve videu aktuální).
3. Na levé straně stránky v menu si můžete zatrhnout libovolné parametry výběru, odebrat subjekty, které již máte a výběr aktivovat červeným tlačítkem "Zobrazit počet" a vyzkoušet si svůj výběr. U každé složitější funkce je samostatná video nápověda.
4. Zaregistrujte se přes váš firemní email a přihlaste se, protože pouze registrovaným uživatelům můžeme zobrazit vzorek databáze a pouze registrovaný uživatel si ve svém účtu může uložit své zadání parametrů výběru jako "Svůj výběr".
5. Zdarma a bez omezení si zadávejte své libovolné parametry kritérií výběru a ukládejte si libovolné množství "Svých výběrů" do seznamu.
6. Databáze je ZDARMA! Objednejte si u nás jednorázové zpracování databáze firem na zakázku nebo si objednejte výhodný roční přístup do naší aplikace GDO - Green DATA online.
7. Uzavřete s námi smlouvy o zpracování údajů a uhraďte zálohovou fakturu.
8. Dodáme vám  zpracovanou databázi na zakázku nebo vám zašleme přístup do online aplikace GDO - Grenn DATA online, odkud si databázi až po našem zpracování stáhnete.

Proč jsou naše databáze firem zdarma?

Odpověď je prostá. Data z veřejně dostupných zdrojů nevlastníme a náš zákazník hradí pouze službu jednorázového zpracování a předání. A to i přesto, když má přístup do naší online aplikace GDO. Vždy přijmeme požadavek, uzavřeme smlouvu a zpracujeme databázi jednorázově na zakázku.

Proč softwarové aplikace jiných zpracovatelů neřeší vaše § rizika?

Někteří zpracovatelé firemních databází opustili úlohu zpracovatele, překlopili se do úlohy dodavatele aplikací, které stahují data z veřejných zdrojů a elegantně se tak zbavili veškeré právní zodpovědnosti ke zpracovaným údajům. Tím se uživatel aplikace stává zpracovatelem a zároveň správcem údajů. Jde ale o to, jaké údaje aplikace do vašich počítačů stahuje, jaké slučuje, zpracovává, analyzuje a jaké údaje používá k filtracím! Jaké údaje po zpracování nakonec použijete pro direct marketing je zcela podružné, jde o samotné zpracování a o to, že jsou údaje ve vašem počítači. Na žádost subjektu jste povinni podat subjektu zprávu, jaké údaje, k jakým účelům, z jakých zdrojů a jak dlouho jeho údaje zpracováváte. Týká se to zejména subjektů živnostníků OSVČ, jejich telefonů, které se považují za soukromý osobní údaj, jmen a identifikátorů statutárních zástupců a dalších kontaktních, identifikačních a citlivých údajů jako je věk, scorin, číslo bank.účtu, ale i DIČ, které může být zároveň rodným číslem apod. dané osoby. Je potřebné nezapomínat na to, že údaje z veřejných zdrojů můžete zpracovat a požívat pouze pro účely stanovené daným veřejným zdrojem.
Společnost Český marketing s.r.o. zpracovává pouze právnické osoby s firemními telefony, bez osobních údajů a to jako zpracovatel danému správci a jednorázově na zakázku. Vše na základě smlouvy o zpracování údajů dle GDPR.

Proč nezpracováváme databáze emailů, databáze živnostníků OSVČ, jména statutárních zástupců s adresou bydliště a jména kontaktních osob?

Problematika co je a není osobní údaj ve firemních datech je velmi složitá. Nebavíme se zde o zpracování osobních údajů za účelem objednávek, registrací apod. Bavíme se o zpracování tzv. studených kontaktů a údajů, které nemáme v systému a chceme je získat z vnějších (veřejných a partnerských) zdrojů. Názor, že vše, co je na veřejných zdrojích, je možné legálně zpracovat, sloučit a používat je velmi mylný! GDPR se týká i těchto zdrojů a údajů! Mimo jiné řešíme dvě základní úrovně omezení:

A. Co je a není osobní údaj: Např. přesto, že fyzická osoba živnostník - OSVČ je podnikatelským subjektem, obsahuje identifikátory soukromé osoby jako je jméno s příjmením, adresa, telefonní číslo, apod. Tyto údaje bezesporu jsou osobními údaji a tudíž se nesmějí zpracovávat, ani používat k jakýmkoli marketingovým účelům přesto, že jsou na veřejně dostupných zdrojích. To platí dokonce i pro jména, na www stránkách. Toto stanovisko je podloženo odpovědí ÚOOÚ a stanoviskem několika renomovaných právních kanceláří jako je Mgr. Eva Škorničková, Mgr. Veronika Špornová z AZ LEGAL apod. I když máme z evropské unie informace, že údaje OSVČ by se mohli zpracovávat a používat pro direct marketing, stanovisko českého ÚOOÚ je opačné. ÚOOÚ vám nakonec sdělí, že vše ukážou výsledky prvních soudních rozhodnutí v této oblasti. Chcete být mezi prvními, kteří se budou soudit a investovat nemalé prostředky na právní spory? Stačí k tomu jeden stěžovatel.
B. Slučování dat: Slučování dat je další úrovní rizika, kterou na sebe berete v případě, že cokoli a jakkoli přiřadíte a zpracujete k identifikátoru osobního údaje pro účely výběru - filtrace cílové skupiny, k analýze subjektu apod. Přiřazenými - tzv. obohacenými údaji, které ostatní zpracovatelé stále nelegálně nabízí je např. DIČ (které zejména u OSVČ může obsahovat rod.číslo), č.bankovního účtu (které zejména u OSVČ může být soukromé), obrat (osobní ekonomický údaj osoby), napojení na sociální sítě se zobrazením jmen a fotografií, scoring – zadlužení apod. Nemluvě o datumu narození apod. Platí totiž, že tyto rozšiřující údaje se mohou zpracovávat pouze tak a k danému účelu, ke kterým byli zveřejněny, tedy k identifikačnímu vyhledání, a nesmějí se zpracovávat, slučovat a vyhodnocovat.
U každého osobního údaje tedy musíme řešit veřejnost zdroje a k jakému účelu jsou data zveřejněna, pro jaký účel a na základě jakého právního titulu je můžeme zpracovat a používat.


V čem nesouhlasíme s ÚOOÚ?

Nesouhlasíme s vyjádřením ÚOOÚ, že obchodní zástupci nesmějí aktivně navolávat telefonní čísla živnostníků se seriózními a výhodnějšími produkty a službami, které by jinde nenašli výhodněji. Samozřejmě za předpokladu, že se jedná o nabídku osobní schůzky cílové skupině daného produktu nebo služby. Důvodem je naše tvrzení, že telefonní čísla z inzercí veřejných katalogů firem, kde jsou tyto živnostníci vedeni nebo na svých WWW stránkách, NEjsou osobními údaji, jelikož mají tyto telefonní čísla v nákladech účetnictví. Tím považujeme zveřejněná telefonní čísla za firemní.

Vyberte dodavatele databáze firem za asistence právníka

Pokud vybíráte budoucího dodavatele databáze firem, poraďte se s právníkem a seznamte ho s údaji, které budete objednávat a používat. Vyhnete se tak problémům a pokutám.

Garantujeme aktivnost a zpracování subjektů dle GDPR

Přesný počet všech aktivních firem:2.245.127
Počet s kontakt.osobou:nevedeme z důvodu GDPR
Počet aktivních OSVČ:nevedeme z důvodu GDPR
Počet všech aktiv.právnických osob dle GDPR:689.811
Počet firem s legal. telefonem dle GDPR:187.758

Základní položky výstupu databáze:
Aktivní IČ, certifikované názvy firem, právní forma, zhomologované adresy sídel i všech provozoven s kompletními čísly vchodů a zanášecí poštou, telefonní čísla pevné linky a mobilní čísla na sídla i provozovny, počet zaměstnanců, obrat za poslední tři roky, tendence obratu, předměty činnosti dle NACE, předměty činnosti dle inzertních kategorií internetu (zpracovává jen Český marketing s.r.o.), datum vzniku, domény emailů @domena.XX (ke kontrole zápisů v call centrech), www stránky, všechny pobočky, úroveň homologace adresy, ID ÚIR ADR+RUIAN kód adresy, souřadnice X/Y, (vzdálenost od zadané adresy). 

Naše zpracování obsahuje vlastní databáze firem ke stažení - jen živé firmy, databáze právnických subjektů, bez databáze živnostníků - databáze OSVČ, databáze organizací, databáze institucí apod. Slouží také jako katalog firem, seznam firem, seznam dodavatelů a seznam zákazníků zákazníků. Databáze klientů je nejhodnotnější zdroj vašeho úspěchu. My vám ale řekneme, jak získat nové zákazníky.


PROČ JSOU NAŠE VÝBĚRY PŘESNĚJŠÍ?

Český marketing je specialistou na skutečně nejpřesnější výběry cílových skupin na zakázku. Naše profesionální filtrace databází vykazují vždy přesnější a vyšší počet aktivních firem zabývající se požadovanými předměty činností! Naše kontaktní údaje jsou bez zákazů marketingu a dovolatelnost telefonních čísel je min. 91%. Hlavní důvody, proč zákazníci používají databáze od Českého marketingu jsou jejich aktuálnost, kompletnost, kvalita a právní garance.


3 FUNKCE GDO, KTERÉ VÝRAZNĚ ZPŘESŇUJÍ NAŠE PROFESIONÁLNÍ VÝBĚRY 

Všichni víme, že informační systém státní správy není jednotný a je nedokonalý. Slouží pouze pro identifikaci a vyhledání subjektu, ale nelze v něm zadat a vybrat přesnější cílové skupiny. A to je důvod, proč si pořídit naší aplikaci GDO - Green DATA online! Ukážeme vám 3 funkce, bez kterých se neobejdete při přesném zadávání a výběru cílových skupin.

1a. Zadání hlavního Předmětů činností NACE
Bohužel pouze hlavní předmět činnosti NACE vykazuje dle SIS - státního informačního systému nejreálnější hlavní činnost firemného subjektu. Nemůžeme používat vedlejší činnosti, protože výběry jsou pak velmi nepřesné.
Zadání hlavního předmětu činnosti je základním parametrem, který až z 80% ovlivňuje přesnost / chybovost výstupní databáze! Možná vám přinášíme odpověď, proč byly vaše kampaně do této doby neefektivní. Zatímco jiní dodavatelé vás navádějí používat pouze nadskupiny činností NACE, my vás vedeme k detailnímu použití samostatných předmětů, které přesně odpovídají nastavení činností ve veřejném rejstříku ARES - RES. Znamená to pro vás sice více práce zjistit, v jakých činnostech je cílový subjekt registrován, ale přesnost výběru se radikálně zvyšuje. 

1b. Zadávejte současně i Kategorií internetu 
Mnoho subjektů má v NACE uveden velmi obecný hlavní předmět činnosti, který neodpovídá vašim přesným požadavkům a jeho použitím výběr databáze zcela zdeformujete a znehodnotíte. Náš číselník předmětů činností NACE je proto rozšířen o náš vlastní číselník Kategorií činností několika veřejných firemních katalogů internetu. Jejich výběrem zároveň zadáváte mnohem detailnější činnosti, než jsou v číselníku NACE SIS. Tím vybíráte firmy dle předmětů činností NACE a zároveň vybíráte firmy z několika katalogů firem na internetu, aniž byste tuto práci museli dělat ručně.

2. Nejdokonalejší nástroj k zadávání předmětů činností 
K nejrychlejšímu, jednoduchému a při tom nejdokonalejšímu zadávání předmětů činností z více jak 5.000 činností v číselníku činností firem využíváme unikátní funkci našeptávače Google technologie. Zadáváte pouze libovolné množství kořenů klíčových slov a číselník se vám krátí a přizpůsobuje dle vašeho zadání. Pak stačí označovat činnosti v malém zkráceném seznamu.

3. Rozšiřte a pročistěte výběr o klíčová slova v názvu firem
Pokud chcete, aby váš výběr byl skutečně dokonalý, použijte naše funkce GDO "Rozšířit dle názvu" a "Vyloučit dle názvu". Jedná se o trochu pracnější úlohu, ale výsledek stojí za to. Jde o zadání zcela jednoznačných slov v názvu firem, které jednoznačně identifikují skutečný předmět činností. Při zadání musíte ale pracovat i s funkcí "Vyloučit dle názvu", abyste případně odebrali různé asociace, spolky apod.

Použití funkcí vás naučí naše video nápovědy v GDO a školení, které děláme.

SEZNAMTE SE S FUNKCEMI GDO 


FORMÁT DODÁVKY DATABÁZE FIREM ČR

Databáze firem vytvořené na zakázku i přes GDO dodáváme ve formátu .CSV, v Microsoft Excel nebo Microsoft Access.

VŠECHNY ADRESY JSOU ZHOMOLOGOVANÉ!

Každá adresa v našich databázích je zhomologovaná, tzn., že je doplněna a opravena podle číselníků SIS - státního informačního systému ÚIR ADR a RUIAN. Adresa je rozdělena do jednotlivých položek, včetně rozdělení čísla popisného a orientačního. To zvyšuje doručitelnost a umožňuje propojitelnost dat přes adresu a kódy adres s vašimi daty.

Databáze firem, živnostníků a institucí na klíč

Z firemních databází provádíme profesionální filtrace podle všech veřejně dostupných výběrových parametrů podle přání zákazníka. Výhodou našich služeb je skutečně profesionální filtrace a závěrečné čištění dat před výstupem zákazníkovi. Naše databáze firem obsahují všechny právě aktivní firmy dle GDPR a firemní telefony s garancí 98% na zdroje. Databáze firem ke stažení poskytujeme v libovolných formátech a strukturách souborů.

Seznam firem slouží především pro direkt marketing a telemarketing B2B, ale také jako kompletní sytém a registr firem pro účely filtrací, analýz a napojení na CRM. Pro zákazníky, kterým dodáváme komplexnější datové služby, softwary a systémy za paušál, poskytujeme databáze firem zdarma.

  • Všechny aktivní firmy České republiky v počtu cca2.245.127
  • Všechna skutečně aktivní telefonní čísla na firmy rozdělená na pevné linky a mobilní telefony bez zakázaných čísel pro marketing!
  • Bez kontaktních osob dle GDPR - statutární zástupci firem a živnostníci
  • Všechny povolené výběrové položky k filtraci firemních databází dle GDPR
  • Všechny předměty činnosti NACE + činnosti dle číselníků inzerce internetu. Přesný nástroj pro výběr činností online.
  • Min. 92% adres homologovaných na úroveň adresného vchodu dle ÚIR ADR a RUIAN
  • Seznam firem České republiky obsahuje nejnovější vzniklé firmy (datum vzniku)

Je potřebné si uvědomit, že po max. 3 měsících je databáze firem České republiky neaktuální, protože v ní dochází k velkému množství změn, především na úrovni zanikajících a nových firem, telefonů, měnících se adres apod. a je nutné jí aktualizovat. Proto nabízíme databázi firem podle GDPR v online aplikaci GDO - Green DATA online formou ročních kreditů, které zajišťují neustálou aktuálnost údajů.

Databáze firem České republiky

Společnost Český marketing s. r. o. se stala od roku 2006 svou klientelou na databáze firem, realizovanými projekty, kvalitou a aktuálností databází B2B předním zpracovatelem a dodavatelem kompletních databází všech aktivních firem ČR s telefony celé České republiky...

Databáze telefonních čísel firem

Společnost Český marketing s. r. o. zpracovává hned několik aktuálních telefonních zdrojů a každých 6 týdnů ověřuje aktivnost každého telefonního čísla! Tím je zajištěna vysoká aktuálnost s garancí 98% oproti zdrojům a 91% dovolatelnost telefonních čísel.

Databáze emailových adres

Součástí databází společnosti Český marketing s. r. o. nejsou databáze kompletních emailů - emailových adres z důvodu, že nemají souhlas k zasílání obchodních sdělení pro daný subjekt správce a tím je není možné použít k rozesílce jakéhokoli sdělení, které v obsahu nese obchodní nabídku nebo jakoukoli spojitost s nabídkou. U firem ale máme doménovou část emailů, to co je za @ (zavináčem) dále, která se používá pro kopírování adres při zápisu v call centrech k minimalizaci jejich překlepů.

Oborové profesní databáze firem

Složitost některých oborů, které se vzájemně překrývají a obsahují zároveň konkurenční subjekty poptávajícího nebo subjekty převážně podnikající v zcela jiném oboru se musí řešit vždy individuálně... K tomu vám slouží naše 3 FUNKCE GDO, KTERÉ VÝRAZNĚ ZPŘESŇUJÍ NAŠE PROFESIONÁLNÍ VÝBĚRY popsané výše. Nebo si objednejte databázi firem na zakázku. Ceník naleznete ZDE.

Databáze firem, firemní databáze  živnostníků, organizací a institucí v ČR podle regionů

Filtrovat aktivní katalog firem podle regionů jako např. databáze firem Hradec Králové apod., mikroregionů jako např. databáze firem v Praze, databáze firem podle PSČ apod. až do úrovně adres je mnohdy důležitou hodnotou výběru firemních databází. Provedeme vám výběr všech aktivních firem, institucí a organizací bez živnostníků ČR podle regionů od úrovně krajů, okresů až po úroveň adres do vzdálenosti od provozovny nebo místa obchodního zástupce.