DATABÁZE VŠECH 1.7mil. AKTIVNÍCH FIREM ČR

Kompletní databáze všech registračně aktivních
firem a živnostníků České republiky

100% garance počtu aktivních firem ČR! Státní informační systém potvrzuje, že naše počty aktivních firem a další údaje jsou přesné! Společnost Český marketing s. r. o. je od roku 2006 svou klientelou na databáze firem, realizovanými projekty, kvalitou a aktuálností databází B2B a B2C předním zpracovatelem a dodavatelem kompletních databází všech aktivních firem a živnostníků ČR s telefony, domácností, osob a jejich telefonních čísel celé České republiky. Tyto databáze firem poskytujeme v libovolných formátech souborů a také ve vlastní datově otevřené aplikaci „Access CMdata“, která slouží jako ucelený a použitelný registr firem České republiky. Garance aktualizace každého záznamu databáze firem a živnostníků je 6 týdnů a vztahuje se na kompletní zdroje registrů firem ČR.

Základními zdroji naší databáze firem České republiky jsou sofistikovaně propojené kompletní veřejné seznamy firem, registry firem České republiky státní správy, aktuální adresáře firem a telefonní seznamy několika relevantních zdrojů. Základní službou naší společnosti je profesionální přesná Filtrace databází firem podle zadaných kritérií výběru zákazníka. Kromě těchto přesných filtrací B2B dodáváme i vlastní datový systém B2B s kompletní a otevřenou strukturou databází firem pod názvem aplikace „Access CMdata“, včetně uživatelského rozhraní pro zadání, kontrolu a filtraci kritérií výběru. Ten slouží jako ucelený a fyzicky použitelný adresář firem České republiky. Několika českým i zahraničním zákazníkům pravidelně dodáváme, kromě kompletace a rozesílky direkt mailu, tzv. Datové služby, které obsahují např. datovou správu, řízení a vedení direct marketingových kampaní, homologaci dat, implementaci datových a homologačních systémů, implementace softwarových aplikací apod.

Aktuálnost databází firem a živnostníků České republiky 98% proti zdrojům

Předností a know-how našich databází firem je aktuálnost, vybrané typy a množství zdrojů databází a jejich sofistikovaná provázanost, což výrazně zkvalitňuje přesnost zjištění tzv. aktivnosti podnikatelského subjektu nebo osoby. Naše databáze firem a živnostníků obsahují všechny výhradně aktivní firmy, osoby, telefony apod. a jsou skutečně každých 6 týdnů aktualizované jako kompletní dávky zdrojů. Na databáze firem a živnostníků poskytujeme 98% garanci oproti zdrojům (2 % vznikají dobou zpracování). Aktuálně zpracováváme zrušení, pozastavení, konkurzy, likvidace i změny firemních údajů, změny a zrušení statutárních zástupců i nově vzniklé firmy. Zajímavostí je označení cizinců, počet subjektů na adrese apod.

Databáze firem ke stažení poskytujeme v klientem požadovaném formátu. Náš datový systém je ve skutečnosti komplexní registr firem ČR a nelze ho považovat za neúplný adresář firem či neúplný katalog firem, ve kterých se sbírají jen informace inzercí.

Veřejný registr firem České republiky na internetu je nekomplexní a naším úkolem je slučovat veškeré veřejné zdroje, seznamy firem a v neposlední míře i aktuální adresy firem.