Budujte své databáze emailů, emailový marketing, emailing a remailing se souhlasem!

POUŽÍVEJTE JEN LEGÁLNÍ EMAILING A ADRESY SE SOUHLASEM!

JEN LEGÁLNÍ EMAILING!
V každodenním obchodním styku se setkáváme s výměnou kontaktních údajů, především pak emailových adres. Málo kdo však ví, že jakákoliv emailová adresa, kterou použijete i v obchodním styku, by sebou měla nést i souhlas k zasílání obchodních sdělení. Bezesporu to platí především při oslovování nových zákazníků. Český marketing se profesionálně zabývá emailovým marketingem, emailingem a správou legálních databází emailů, a to výhradně na straně a pro našeho klienta. Soustředíme se na to, že veškeré námi dodávané aplikace pořizují souhlasy k zasílání obchodního sdělení! U internetových a komunikačních aplikací se jedná o elektronický písemný souhlas a u call aplikací jde o ústní souhlas se souhlasem nahrávky hovoru. Informace k NElegálnímu užívání emailingu a emailových adres najdete v našem článku níže.

NAŠE APLIKACE POŘIZUJÍ SOUHLASY
Zlegalizujeme váš emailový marketing tak, abyste mohli bez jakýchkoli rizik a účinně provádět obchodní emailing, oslovení nových zákazníků a budovat elektronickou komunikaci se stávajícími zákazníky. Jak to děláme? Naimplementujeme vám naše komunikační nástroje a skripty, které vám velmi brzy zaktualizují a vybudují databázi emailů vašich cílových skupin a zákazníků se souhlasem k zasílání obchodních sdělní. Dodáme vám nástroj pro centrální rozesílku jednotlivých emailů i rozesílku celých emailových kampaní s kompletní správou blokací a zákazů (správa black listu) nebo upravíme ten váš tak, aby splňoval náročná kritéria zákonů pro ochranu osobních údajů, zákona o elektronických komunikacích a dalších.

EMAILOVÉ KAMPANĚ JINAK A JEŠTĚ LÉPE
Vytvoříme vám nové zajímavé produkty, hesla, názvy a grafiku emailových kampaní, aby vaše newsletter a informační emaily přinášeli čtenářům jen zajímavé a nové informace a podněty s vámi spolupracovat. V každém zaslaném emailu zajistíme povinnou možnost odhlášení zasílání a zajistíme, že blokovaný adresát již nikdy od vás nedostane email. Nastavíme vám remailing, který je součástí nového oboru redirect marketing - opakovaná komunikace se zákazníky. Remailing umíme dělat automatizovaně, personifikovaně s obsahem budování a posílení vztahu se zákazníkem.


-------------------- článek na téma nelegální emailing --------------------

VŠE, CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O EMAILINGU A EMAILOVÝCH ADRESÁCH A NEVĚDĚLI JSTE, NA CO SE ZEPTAT
Emaily z veřejných zdrojů - seznamů NEobsahují souhlas k zasílání obchodního sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. 
Obsahem databází Českého marketingu s.r.o. jsou obsáhlé databáze e-mailů, a to jen u firem, institucí a živnostníků z veřejných zdrojů. Každému poptávajícímu však vysvětlujeme, a je to i ve všech našich textech, že rozesílání na emaily bez předešlého souhlasu k zasílání obchodního sdělení je nelegální. Emaily poskytujeme s databázemi jen pro účely bezchybnějšího fyzického zápisu především na úrovni domén, pro účely kontroly a pro potvrzení detekce aktivnosti subjektu.

CHCI DĚLAT DIRECT MARKETING A BÝT ÚSPĚŠNÝ
Především se zajímejte o výraz slova direct marketing a direct mail. Direct marketing je sice přímé oslovení, ale rozhodně ne anonymní cílové skupiny. Naopak, direct marketing je práce pokud možno s co nejpřesněji definovanou cílovou skupinou, kde mnohdy méně znamená více. 
A spojení direct mailing je úplnou pohromou v propagaci emailingu. Všichni si myslí, přesně řečeno si moc a moc chtějí myslet, že tento výraz znamená elektronickou rozesílku nabídky, protože název obsahuje slovo email. Jedná se totiž o název, který se vždy používal a používá pro službu poštovní rozesílky dopisů, tedy poštovního direct mailu, který je při dodržení určitých pravidel legální. 

PROČ SE TEDY POŘÁD MLUVÍ O ÚŽASNÉM EMAIL MARKETINGU?
Snad se mnou tedy budete souhlasit, že zasílání nevyžádané pošty není ta správná cesta k vašemu úspěchu. Emailový marketing je úspěšný a velmi účinný nástroj přímé komunikace se zákazníky, ale není pro ty, kteří chtějí rychle zbohatnout bez práce. Už můj děda vždy říkal, bez práce nejsou koláče. A získat zákazníka je už dnes velmi těžké, to ví každý!?
Skutečný email marketing musíte dostat do pozice oboustranné obchodní komunikace, před kterou jste ale získal předem legální souhlas k zasílání obchodního sdělení - k obchodní komunikaci. Jedná se tedy o zákazníka, který vás vyhledal na základě reklamy, zkontaktoval vás, poptal nebo u vás jakýmkoli nástrojem udělal registraci nebo vám poskytl souhlas vzájemné komunikace - obchodního sdělení. Jedná se tedy již o tzv. vnitřní a ve skutečnosti pasivní emailovou komunikaci založenou na prvotní aktivitě a souhlasu poptávajícího.
Email marketing se dnes používá především u klientských databází, tedy databází, které má firma ve svém CRM, obchodním nebo fakturačním systému. Ten pak míří na obecné zájemce o produkt nebo službu, poptávající subjekty, kteří zatím objednávku neudělali nebo na zákazníky, kteří již obrat udělali, ale naší snahou je, aby ho udělali znovu. K tomuto účelu se rozesílají různé akční nabídky, informace o nových produktech a službách apod. Cílem je neustálé udržování obchodní komunikace a povědomí, protože chceme zákazníka zastihnout jako ti praví dodavatelé ve správný čas, kdy váš produkt potřebuje.
Email se souhlasem dnes umíme získat několika legálními cestami jako např. produktem Call stanice s operátorem, ale vždy se jedná o svobodné poskytnutí emailové adresy pro obchodní komunikaci. Vytváříme tedy kampaně na produkty a služby, jejímž cílem je mimo jiné i sběr emailových adres a souhlasů k nim pro konkrétní firmu. Umíme však mnohem více. Prostřednictvím produktu Kreativní produkty a Copywriting společně s emailem získávat další informace až do detailu co, kdy a jak zákazník chce a získat kontaktní údaje na kompetentní osoby, kteří skutečně rozhodují o nákupu Vašeho produktu nebo služby. A to prakticky automatizovaně.
Email marketing jde přímo ruku v ruce s internetovou reklamou a dalšími direct marketingovými nástroji a jedná se o dlouhodobé budování klientské databáze, se kterou chceme pravidelně komunikovat. Procesy email marketingu již prakticky všechny firmy dělají, jen o tom nevědí, nedokáží ho pojmenovat a definovat a následně efektivně použít. Pokud máte zájem, my Vám s tím rádi pomůžeme.

Kdo nelegální databáze emailových adres prodává a rozesílá?
Počet dodavatelů databází emailů, které slibují obrovské množství emailových adres a jejich rozesílku za velmi malé peníze roste jako houby po dešti. Jejich chování si v ničem nezadá s tzv. "šmejdy", proti kterým i naše firma silně bojuje. Často se jedná o subjekty a nabídky bez jmenných, adresných a firemních kontaktních údajů včetně IČ a jsou i případy, kdy podnikatelský subjekt existuje, ale jeho bankovní účet nepatří danému subjektu. Právě u těchto subjektů doporučujeme si skrz na skrz ověřit jejich existenci, aktivnost a v neposlední řadě se přesvědčit, kde vlastně sídlí a o koho se jedná. 
Jejich jediné know-how jsou kvalitně vypadající www stránka dle moderní šablony, která návštěvníka přesvědčí, že pouhým vyplněním objednávky a zaplacením faktury získají obrovské množství emailových adres i se službou hromadné rozesílky s nadějí, že se vám nabídky jen pohrnou. Chápeme, že je mnoho podnikatelů, kteří se nechají zlákat přesvědčivými videi, texty výsledků a referencemi, kteří mají finanční problémy a nebo ty, kteří si nevědí rady jak vlastně dělat direct marketing a obchod nechá zlákat nízkými cenami. 

Důvěryhodní dodavatelé databází a poskytovatelé email marketingu
Renomovaní profesionálové v oboru zpracování marketingových databází a poskytovatelé emailových nástrojů vás především upozorní na nástrahy a nelegálnost použití emailových adres bez souhlasu k zasílání obchodního sdělení. Dále vás seznámí s podmínkami získání souhlasu, který musí být vždy tzv. přímý pro Vaší firmu a musí být dokladovatelný pro kontrolu ÚOOÚ. A nakonec s vaší databází emailů pořízenou pochybně od třetí strany odmítnou pracovat. Profesionální dodavatelé vás ale především seznámí, co je to vlastně ten "email marketing" viz. dále, za jehož název se tak rádi pochybní dodavatelé schovávají a nutno říci, že mnohdy úspěšně.

Jedná se o pochybně získané mailové adresy
V dnešním světě programátorů, správců sítí a internetových specialistů není problém postavit systém, který se bude tvářit, že databáze emailů byla pořízena prostřednictvím registrace přes formulář www stránky. Kontrola úřadů jde však do hloubky a zajímá se o původce vyplnění až na úroveň ID počítače. Nejsou výjimkou ani praktiky, kdy se bývalý zaměstnanec firmy začne mstít nebo si za účelem zisku nelegálně okopíruje emaily zákazníků nebo registrovaných subjektů zaměstnavatele a následně je bez jakýchkoliv zábran prodává nebo na ně provádí rozesílku. A nakonec to jsou softwaroví Roboti, kteří vydolují emaily z jakýchkoli zdrojů a za zástěrkou veřejného zdroje a lživým prohlášením, že mají souhlasy je pochybní dodavatelé poskytují. 
Je potřebné si také uvědomit, že rozdělujeme emailové adresy na dvě obecné skupiny. Na skupinu emailových adres firem a na emailové adresy soukromých osob. Zatím co emaily na firmy z veřejných zdrojů můžete alespoň zpracovat, ale nesmíte je i tak používat k rozesílce, emaily soukromé již nespadají jen pod ochranu osobních údajů, ale pod ochranu citlivých údajů a vše spadá nejen pod Zákon pro ochranu osobních údajů, ale také pod zákon o Elektronických komunikacích, stejně tak, jako je zákaz zasílání SMS na mobilní telefony.

Anonymní emailové adresy nemají marketingovou hodnotu

Ano, v některých případech se na hromadný email marketing ozve pár lidí, a nakonec se udělají i nějaké ty objednávky. Ale za jakou cenu? Od kohokoli, kdo již emaling skutečně zkoušel se ale dozvídáme, že to nemělo žádný smysl a přineslo mu to jen problémy a zbytečnou práci a výdaje. A při tom ani netuší, jak ho tato akce vlastně skutečně poškodila. Jeden z důvodů je především, že odesílatel nepracuje s cílovou skupinou a jedná se jen systém pokus a omyl, zda se někdo náhodou nechytne. Jedná se o tzv. slepé nebo jinak řečeno anonymní emaily. Pokud podnikáte stylem pokus a omyl, přejeme vám mnoho štěstí.

Co se stane, když rozesílku zrealizujete?
Myslet si, že zaslání hromadného mailu je jednoduchou věcí a že dodavatel zajistí relevantní příjem emailu, je naivní. Proces, který se děje mezi odesláním a příjmem adresáta je kontrolován a monitorován servery a systémy, které proti spemům bojují. Poskytovatel hromadného emailingu musí mít speciální software, který ve skutečnosti nerozesílá emaily hromadně, ale hezky jeden po druhém. I tak to zpozorují speciální servery, včetně serveru příjemce a zasáhnou. Výsledek je, že email nakonec k adresátovi vůbec nedorazí. Nejen firemní servery příjemců, ale komerční poskytovatelé emailových služeb mají ochranné systémy, které rozeznají spamy a zabrání příjmu. Navíc detekují a dají pochybné skupiny seznamů hromadných emailů do black listů.

Příjemci nejsou hloupí
A nakonec zasáhne uživatel. Nejen, že si uloží email do nevyžádané pošty, ale už si umí i celou doménu emailu uložit jako spemovou. Znamená to, že pokud někdy v budoucnu vstoupíte do komunikace s tímto příjemcem, a to zcela obchodně relevantně a legálně i s jiným jménem před zavináčem@, příjemce prostě neobdrží váš email. Nehledě na to, že se seznamy spemových emailů jednotlivých uživatelů shromažďují na serveru emailové služby organizace příjemce nebo poskytovatele služby, který následně seznam použije k obraně.

Odesláním emailů si ničíte svou pověst
Jakmile se objeví jméno, značka nebo název produktu v nevyžádaném mailu, příjemce zbystří a snaží si zapamatovat indicie jako negativní subjekt a nabídku. Pokud jste již trochu známí, toto povědomí je sebevražedné. Pro příjemce budete od této chvíle neseriózní dodavatel, který má problémy, a který se stébla chytá, protože principiálně používá nelegální hromadnou rozesílku emailů. Kromě Facebooku a dalších sociálních sítí vás příjemce i zmíní i ve svém blogu a napsat o vás pár nepříjemných věcí. A informace se šíří rychlostí blesku.

Nakoupené seznamy emailů obsahují spamové nástrahy
Spamové nástrahy (anglicky spamtrap) jsou úmyslně vytvořené emailové adresy, které nejsou zakládány ke komunikaci, ale pro nalákání spammerů. Stejně tak můžou být spamovou pastí i emaily, které jsou neaktivní po delší dobu. Tyto pasti vytvářejí úmyslně sami provozovatelé poštovních služeb jako Google, Seznam, Centrum ad. Pokud svůj nabídkový email zašlete na jednu z těchto pastí registrují to a vnitřně si odesílatele vyhodnotí jako spammera, a buď email úplně blokují nebo ho zařadí rovnou do nevyžádané pošty.

Kdo (ne)dostane váš email?
Každý poskytovatel emailové služby pozná novou doménu, ze které je rozesláno velké množství emailů a v poslední době speciálně monitoruje i odesílání ze zahraničních serverů. Podle toho provede nastavení emailových schránek a nastaví firemní spam filtr. Systémy jsou tak daleko, že zpětně provádějí operace jako běžný příjemce, email si otevřou, přečtou i na něj odpoví a dále monitorují zpětnou vazbu.

A je tu kontrola a pokuta od Úřadu pro ochranu osobních údajů
Věřit, že si zrovna vás nikdo nevšimne je prostě naivní. Ani po třech měsících, kdy si už budete myslet, že je vše v pořádku, jste nepřestali být monitorováni a stížnost na vás se stále řeší. A pokuty jsou nemalé. Stačí jeden člověk, který podá relevantní stížnost na ÚOOÚ a vyplní jednoduchý formulář na www stránkách tohoto úřadu a máte problém. Pokud nedoložíte původ souhlasu k získání a zasílání obchodního sdělení hrozí právnické osobě až 10mil. korun pokuta a soukromé osobě 100 tisíc korun.