Online i ofline opravíme jména, údaje firem a adresy. Opravíme, zkonsolidujeme a obohatíme jakékoli klientské databáze.

PRODUKTOVÉ STRÁNKY WWW.HOMOLOGACEDAT.CZ

Všichni podnikatelé tuší, že mají ve svých klientských databázích zajímavé informace, které ale neumí najít a využít. Abyste mohli pracovat se svými daty, musíte je dostat do analytického formátu hodnot. Málo kdo ale ví, že nejdříve musíte svá data opravit! Musí přijít specialisté, kteří nejen rozumí strukturám databází, jejich hodnotám z pohledu marketingových analýz a potřeb, ale mají znalosti, zkušenosti a nástroje k opravě, konsolidaci a formátování dat. Navíc, a to je podstatné, se musí jednat o specialistu, který již předem bude celý datový systém hlídat a připravovat s ohledem na právní předpisy o ochraně osobních údajů apod. (zákaz slučování a obohacování údajů).