POSLEDNÍ AKTUALIZACE KAŽDÉHO ZÁZNAMU 19.05.2014

Velikostí 42mil. vlastních zpracovávaných datových položek každých 6 týdnů a počtem provázaných datových zdrojů patří náš datový systém k největším svého druhu u nás. Z různých aktualizačních, kontrolních a obchodních důvodů máme stanoven striktí a pravidelný aktualizační kalendář, na který se naši zákazníci mohou spolehnout a který je pro požadavky marketingu zcela dostačující.

Aktualizace každé položky datového záznamu je 6 týdnů

Zatímco jiní dodavatelé se předhánějí v nereálných informacích, že jejich data se aktualizují neustále, každou hodinu, den, týden, měsíc apod. naše společnost pravdivě informuje své zákazníky o termínech aktualizací, které jsou určeny nejen na základě zpracování běžných firemních databází kořenově smluvně pocházejících ze státního informačního systému, ale především na základě porovnávacích kontrolních mechanizmů a zpracování mnoha dalších veřejných seznamů a zdrojů, které nám umožňují samotná data vzájemně kontrolovat, pročistit, aktualizovat a autorizovat. Důležitou funkcí našich seznamů také je, že data vyhledáváme na více zdrojích. V tomto směru spolupracujme s několika externími subjekty.
Nejdelším procesem totiž není samotné pořízení dat, ale jejich parsování, formátování, homologace, ověření, proklíčování, pročištění, napojování, reduplikace, příprava pro filtrační aplikace DVD CMdata a CMdata online apod. To vše a mnohem více se musí provést, aby naši zákazníci měli aktuální data, přesné výběry a maximální úspěšnost direct marketingových kampaní.