Ochrana osobních údajů a GDPR
v Českém marketingu s.r.o.

Od května 2018 vstoupí v platnost nový zákon pro regulaci ochrany osobních údajů v rámci Evropské unie. Český marketing s.r.o. tento zákon vítá, protože po celou dobu své činnosti, i za cenu konkurenční nevýhody, provádí zpracování databází výhradně z veřejných zdrojů pod licencí státní správy bez slučování se sociálními sítěmi a bez podrobných finančních, majetkových a dalších citlivých údajů, které již zasahují do práv a svobod osob. Zpracovatelé a správci jsou konečně nuceni dostatečně ochránit osobní údaje, zamezit přenos dat třetím stranám a používat jen takové zdroje, které jsou aktuální z veřejných zdrojů nebo mají prokazatelné souhlasy s jejich zpracováním.

Společnost Český marketing s.r.o. nevlastní, ani nemůže vlastnit, žádné databáze a proto žádné databáze neprodává, ani nepronajímá, i když to může z pohledu vyžadované srozumitelnosti nabídky našich služeb tak vypadat. Databáze naší aplikace "Green DATA online" obsahuje výhradně údaje z veřejných zdrojů a obsahuje pouze detekční a filtrační položky číselníků bez jmen, číselných vchodů adres, apod. Výstupní databáze se naplňuje těmito údaji až po objednávce a uzavření smluvního vztahu jako zpracování databáze z veřejných zdrojů na zakázku pro konkrétního správce. Ke každé dodávce uzavírá Český marketing smlouvu o dílo v režimu zpracovatel správce, smlouvu o zpracování osobních údajů a smlouvu o ochraně obchodních informací NDA. 

Český marketing s.r.o. nepřeprodává databázi firem jiných dodavatelů, zákazníků, zpracovatelů, call center apod., jak tomu v České republice doposud je. Každý subjekt vždy měl, má a bude mít u naší společnosti možnost blokace svých údajů pro další zpracování a to nejen osobních údajů, ale i firemních údajů.